Czy przydatne?

Co to jest Zdania Równoważnik

Co oznacza RÓWNOWAŻNIK ZDANIA: wypowiedzenie nie zawierające czasownika wformie osobowej iw związku ztym nie tworzące oficjalnie zdania, wyrażające jednak ten sam sedno treści, co zdanie, na przykład Spokój!, Która godzina?; wyróżniamy tyle rodzajów r.z., ile jest rodzajów zdań: oznajmujące, pytające, rozkazujące; r.z. imiesłowowe są szczególnym rodzajem, konstrukcją zimiesłowem przysłówkowym współczesnym (idąc, myśląc) albo uprzednim (zrobiwszy, pomyślawszy)

Czym jest równoważnik zdania znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rolland Romain:
Co znaczy dramaturg, muzykolog, historyk sztuki, autorytet moralny pocz. XX w., laureat Nagrody Nobla (1915). Twórczość lit. zaczął od dramatów. Pierwszy ich cykl, ujawniający socjalne zainteresowania autora równoważnik zdania.
Wyraz Rembrandt, Właśc. R. Harmenszoon Van Rijn:
Co znaczy grafik holenderski, jeden z najwybitniejszych twórców w dziejach sztuki; po okresie nauk w Lejdzie (u J. van Swanenburga) i w Amsterdamie (u P. Lastmana) wrócił do Lejdy, gdzie założył pracownię równoważnik zdania.
Wyraz Rej Mikołaj:
Co znaczy czołowych przedstawicieli lit. renesansowej, zwany ojcem lit. pol. Od 1525 r. w środowisku humanistycznym dworu magnata A. Tęczyńskiego. Od 1541 wyznawca kalwinizmu, w swoich poglądach polit równoważnik zdania.
Wyraz Realizm W Literaturze:
Co znaczy człowieka w utworze lit. w jego codziennej egzystencji, odpowiednio z przyjętymi wyobrażeniami o życiu i świecie, respektujący reguły antycznej estetyki mimesis. Jako kierunek lit. ukształtowany we równoważnik zdania.
Wyraz Romans:
Co znaczy obejmujący dłuższe utwory narracyjne, jednowątkowe, pisane prozą albo wierszem, otematyce miłosnej, fantastyczno-podróżniczej albo przygodowo-awanturniczej, wyróżniające się sensacyjną fabułą i równoważnik zdania.