Czy przydatne?

Co to jest Kazimierz Chłędowski

Co oznacza CHŁĘDOWSKI KAZIMIERZ: poeta, eseista, pamiętnikarz; autor prac z dziejów kultury franc. i wł., między innymi Królowa Bona (t. 1-2, 1876), Siena (1904), Dwór w Ferrarze (1907), Rzym. Ludzie odrodzenia (1909), Rzym. Ludzie baroku (1912), Rokoko we Włoszech (1915), Historie neapolitańskie (1917), Ostatni Walezjusze (1920). Spore poruszenie spowodowały wydane sporo lat po zgonu Ch. Pamiętniki (t.1-2, 1951)

Czym jest Chłędowski Kazimierz znaczenie w Słownik pisownia C .


Wyraz Czerniawski Adam
Co znaczy pisarz i prozaik, krytyk lit., tłumacz; zamieszkały w W. Brytanii (od 1947); związany z emigracyjną ekipą poetycką Kontynenty , dla której opracował antologię.
Wyraz czarownice
Co znaczy czyniące czary, wiedźmy, te, które wiedzą, stosują praktyki magiczne, znachorki. Pomawiano je o przymierze z diabłem, rzucanie czarów, czynienie uroków.
Wyraz Cyryl i Metody
Co znaczy misjonarze chrześc. z Moraw, którzy w IX w. odegrali najważniejszą rolę dla rozwoju jęz., piśmiennictwa i kultury narodów słowiańskich. Cyryl (827-869, właśc.
Wyraz czterdzieści i cztery
Co znaczy symbolika liczby wykorzystana w funkcji szyfru cyfrowego w charakterze imienia . Nazywa tak przyszłego obrońcę, zbawcę Polski, wskrzesiciela narodu ks. Piotr.
Wyraz Cwietajewa Marina
Co znaczy pisarka ros. W 1922 r. wyemigrowała do Berlina na symbol buntu wobec rewolucji; dalej mieszkała i tworzyła w Pradze, Paryżu. Po wybuchu II wojny wróciła do.