Czy przydatne?

Co to jest Moriendi Ars

Co oznacza ARS MORIENDI: sztuka umierania; refleksja nad śmiercią towarzysząca człowiekowi w wędrówce poprzez życie, rozwijana raczej poprzez Ojców Kościoła; w średniowieczu upowszechniły się praktyczne podręczniki dobrego umierania; w lit. forma monologu umierającego, który doznaje cierpień i lęków przed czekającym go Sądem Ostatecznym, na przykład w dialogu Skarga umierającego

Czym jest ars moriendi znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Abstrakcyjna Sztuka:
Co znaczy znaczeniu - sztuka świadomie eliminująca formy znane z rzeczywistości (nie naśladująca jej ani także nie odwołująca się do żadnych symboli) na rzecz oddziaływania na odbiorcę przez grę linii ars moriendi.
Wyraz Akwatyczne Motywy:
Co znaczy powiązane z żywiołem wodnym (jeziora, źródełka, rzeki, morze), szczególnie używane w XIX-wiecznej literaturze pod wpływem romantycznego uznania niezależności fenomenów natury od człowieka. W ars moriendi.
Wyraz Adres Wydawniczy:
Co znaczy dane o miejscu, roku wydania i wydawcy dzieła, umieszczone zwykle na pierwszej stronie karty tytułowej, jeden z przedmiotów opisu bibliograficznego ars moriendi.
Wyraz Ateizm:
Co znaczy filoz. światopogląd negujący istnienie Boga, odrzucający wiarę w działanie sił nadprzyrodzonych; a. uznaje, iż świat został stworzony wskutek ewolucji. Zobacz panteizm, deizm ars moriendi.
Wyraz Antyfona:
Co znaczy gregoriańskiego; modlitwa (między innymi psalm) recytowana albo śpiewana na przemian poprzez chór i przewodnika albo poprzez dwa chóry; popularna od II w., do liturgii wprowadzona poprzez św ars moriendi.