Czy przydatne?

Co to jest Sztuka Efemeryczna

Co oznacza EFEMERYCZNA SZTUKA: wielopostaciowa tendencja w sztuce współcz., zakładająca nietrwałość i krótki czas trwania zdarzenia. Pierwszym jej nurtem był happening. Pośrodku l. 60. i 70. rozwijała się wielokierunkowo ulegając wielu przeobrażeniom. Do tego nurtu należą: land-art (sztuka ziemi), akcje sztuki o charakterze społ. czy polit. (na przykład J. Beuys), działania artystyczne o charakterze akcji, na przykład sztuka poczty, body-art (sztuka ciała), mitologie indywidualne (działania odnoszące się do samego twórcy, który jak na przykład Ch. Boltański utożsamia się z obiektem sztuki traktując siebie jak znak powszechności, podobny do wszystkich ludzi). Do e.s. należy również performance

Czym jest efemeryczna sztuka znaczenie w Słownik pisownia E .

Wyraz Epigraf:
Co znaczy średniowieczu napis umieszczany na grobowcu, pomniku, budowli. W późniejszych czasach krótki wiersz, fragment utworu lit., myśl umieszczana poprzez autora najpierw dzieła, na przykład Romantyczność A efemeryczna sztuka.
Wyraz Epifania:
Co znaczy bogów pośród ludzi w różnych celach i okolicznościach, by pomagać albo karać, przynosić polecenia, ratować w walce. W eposach Homera występowali pod wieloma postaciami. W liturgii chrześc. nazwa efemeryczna sztuka.
Wyraz Egzystencjalizm W Literaturze:
Co znaczy gł. z filozofią XIX i XX w.: S. Kierkegaarda, M. Heideggera, K. Jaspersa, G. Marcela, J.P. Sartrea i L. Szestowa, stanowi w lit. podstawę refleksji nad pytaniem fundamentalnym - kim jest człowiek. E efemeryczna sztuka.
Wyraz Empora:
Co znaczy trybuna umieszczona wewnątrz budowli, kościoła, pałacu, wydzielona dla ekipy osób (na przykład w ogromnej sali balowej dla muzyków, chóru; w kościołach na przykład dla chóru, zakonników efemeryczna sztuka.
Wyraz Erotyk:
Co znaczy liryczny, regularnie w formie wyznania albo skargi ukochanego. Pośrodku wieków wykształciły się liczne konwencje gat.; największe znaczenie w kształtowaniu e. miała liryka trubadurów, którzy poetycko efemeryczna sztuka.