Czy przydatne?

Co to jest Arianie

Co oznacza ARIANIE: wyznawcy arianizmu, kierunku w teologii chrześc., zapoczątkowanego poprzez aleksandryjskiego kapłana Ariusza (około 256-336). Nazwa przyjęta dla pol. odłamu reformacji, jest to braci polskich, w XVII w. zw. socynianami; zwolennicy antytrynitaryzmu; wyodrębnili się z pol. Kościoła ewang.- reformowanego jako tak zwany zbór mniejszy (1562-65). W wystąpieniach domagali się tolerancji rel., rozdziału Kościoła od państwa; z ostrym sprzeciwem szlachty spotkały się ich hasła społ., w tym potępienie poddaństwa chłopów, postulat wyrzeczeń majątkowych, bunt wobec kary zgonu. Wygnani z Polski dekretem sejmu (1658), zostawili znaczne dokonania kulturowe, jak rozwinięte szkolnictwo (na przykład ośrodki w Pińczowie, Rakowie, Lublinie), twórczość lit. i piśmienniczą (przekłady Biblii, pierwsza gramatyka pol., leksykon z łaciny-pol.). Zobacz arianizm

Czym jest arianie znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antytrynitarze:
Co znaczy nurtu doktrynalnego w obrębie chrześcijaństwa przeciwni dogmatowi Trójcy Św.; nie uznawali boskiej istoty Chrystusa i Ducha Św.; w Polsce (XVI-XVII w.) skrajny odłam reformacji - bracia polscy arianie.
Wyraz Auderska Halina:
Co znaczy autorka słuchowisk radiowych, publicystka, leksykograf. Debiutowała w 1928 r. opowiadaniem Zemsta, w latach 1930-39 drukowała reportaże i felietony w Kurierze Warszawskim pod pseudonim Albatros arianie.
Wyraz Assamblage:
Co znaczy szczególnie w latach 60. XX w. - zestaw gotowych elementów albo ich fragmentów tworzących trójwymiarową całość; a. stosowali futuryści, dadaiści, artysty pop-artu, w Polsce między innymi J. Bereś, T arianie.
Wyraz Architektura:
Co znaczy kształtowania i organizowania przestrzeni w formach mających na celu zaspokojenie potrzeb materialnych i duchowych człowieka; dotyczy kształtowania budynku, jego otoczenia, układów przestrzennych arianie.
Wyraz Apologia:
Co znaczy w piśm. rel.-prawniczym mowa wygłaszana albo napisana; obrona przed zarzutami i pochwała osoby, zasady, dzieła, instytucji albo światopoglądu, na przykład Obrona Sokratesa Platona arianie.