Czy przydatne?

Definicja Motyw historii polskiego domu

Co to jest Pan Tadeusz, Nad Niemnem, Noce i dnie - historia polskiego domu:
Patrz również: motyw dworku
Szczególne miejsce w polskiej tradycji literackiej i kulturowej zajmuje dworek szlachecki. Przedstawiany jest jako centrum polskości i ośrodek życia narodowego w państwie, pod zaborami. Rodzina stanowi w tym świecie naturalne środowisko człowieka. Jej zadaniem jest przechowywanie tradycji i wpajanie młodemu pokoleniu różnych wartości, raczej patriotycznych.Na przestrzeni wielu lat można było zaobserwować jak ludzie wywodzący się ze szlachty i zamieszkujący dworki, etapowo konsolidują się z ludnością wiejską. Dwór i wieś łączą robota na roli i zjednoczenie z naturą. Wspólny rytm życia wyznaczany jest poprzez naturę i ma zasadniczy wpływ na życie prywatne, a nawet polityczne bohaterów. Pan Tadeusz, Nad Niemnem, Noce i dnie prezentują jak zmieniał się charakter polskiego domu. Każdy z tych utworów można potraktować jak kronikę polskiego domu na prowincji
I. Pan Tadeusz - A. Mickiewicz
Charakterystyka Soplicowa jako dworku
Relacje pomiędzy wsią a dworem
Szerokie definicja rodziny i miejsce poszczególnych jej członków
Polski dom jako mikrokosmos
Idealizacja szlacheckiego raju i jego wartości
II. Nad Niemnem - E. Orzeszkowa
Historia osady
Robota jako tradycja domu polskiego
Przedstawienie sytuacji kryzysowej Korczyńskich i Bohatyrowiczów
Odbudowanie jedności dworu i zaścianka, dzięki wspólnej tradycji narodowo-wyzwoleńczej
Krótkie przedstawienie pozytywistycznych rozwiązań ekonomicznych
III. Noce i dnie - M.Dąbrowska
Serbinów jako kapitalistyczny folwark
Relacje pomiędzy dworem a wsią (tradycja)
Postawa Bogumiła i jego umiłowanie ziemi i szacunek dla chłopów
Wspomniane utwory przedstawiają następne fazy rodzenia się nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa. Wartością w tym świecie jest nie tylko patriotyzm, lecz również poszanowanie gościnności drugiego człowieka.  Z tradycji rodzinnych polskiego domu wyłania się wzór człowieka: obywatela, który własne osobiste dążenia realizuje w społeczeństwie. Pobudzając je tym samym do aktywnego uczestnictwa ludzi w rządzeniu własnym państwem - Polską, która jest ogromnym domem każdego z nas

Czym jest Motyw historii polskiego domu znaczenie w Motywy w literaturze .


Znaczenie Motyw arkadii, raju
Informacje Motyw arkadii, raju: Poezja podmiotu: Biblia - Księga Rodzaju, Mitologia (mit o Panu) Bukoliki - Wergiliusz Metamorfozy - Owidiusz Boska Komedia - Dante.
Znaczenie Motyw patriotyzmu
Informacje Motyw patriotyzmu: Poezja: Rzecz to piękna - Tyrteusz Pieśń o spustoszeniu Podola, O cnocie, O dobrej sławie - J. Kochanowski Konrad Wallenrod, zgon pułkownika.
Znaczenie Motyw powrotu
Informacje Powrót: Powrót - Przybycie do miejsca, gdzie już się było, przebywało poprzez jakiś czas. Ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Można.
Znaczenie Motyw teatru
Informacje Motyw teatru: Poezja: Mitologia O żywocie ludzkim, Człowiek, Boże igrzysko, Nie porzucaj nadzieję, Chcemy sobie aby radzić - J. Kochanowski Makbet, Hamlet - W.
Znaczenie Motyw obłędu
Informacje Motyw obłędu: Poezja: Mitologia Iliada -Homer Romantyczność - Adam Mickiewicz Kordian - Juliusz Słowacki Mistrz i Małgorzata - Michaił Bułhakow Opracowanie.