Czy przydatne?

Definicja Biblii Motyw

Co to jest Motyw Biblii jako księgi nad księgami:
Poezja:
Boska komedia - Dante Alighieri
Raj utracony - J. Milton
Mistrz i Małgorzata - M. Bułhakow
Imię róży - Umberto Eco
Bogurodzica
Pieśni (Czego chcesz od nas Panie ...), Psałterz Dawidów - J. Kochanowski
Rytmy - M. Sęp - Szarzyński
Kazania - P. Skarga
Psalmodia polska - W. Kochowski
Krótkość żywota, Błąd ludzki - D. Naborowski
Dziady cz. III, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego - A. Mickiewicz
Hymn Smutno mi Boże!, Balladyna - A. Słowacki
Opowieść wigilijna (motyw walki dobra ze złem, która rozgrywa się w duszy człowieka, wartości biblijne w życiu każdego człowieka), a więc kolęda prozą - K. Dickens
Pieśń poranna, Pieśń wieczorna (hymny wysławiające Boga jako dobrego ojca i opiekuna), Pieśń o Narodzeniu Pańskim (przełomowość narodzin Jezusa) - F. Karpiński
Nie- boska komedia - Z. Krasiński
Fortepian Szopena, Pielgrzym w Hebronie - C.K. Norwid
Quo vadis, Potop (motyw potopu) - H. Sienkiewicz
Chłopi - W.S. Reymont (motyw siewcy)
Przedwiośnie - S. Żeromski (motyw ziemi obiecanej)
Hymny - J. Kasprowicz
Pamiętnik Adama i Ewy - M. Twain
U wrót doliny, Siódmy anioł, Modlitwa pana Cogito - Z. Herbert
Wieża, Drugie przejście - G. Herling-Grudziński
Mała apokalipsa - T. Konwicki
Kain i Abel - K. Iłłakowiczówna
Dar, Piosenka o końcu świata - Cz. Miłosz
Nie wiedzieli - J. Twardowski
Mędrcy, Psalmy - T. Nowak
Sklepy cynamonowe - B. Schulz
Ocalony, Lament - T. Różewicz
Żona Lota, Na wieży Babel - W. Szymborska
Żal - J. Czechowicz
Sztuka:
Sąd ostateczny - Hans Memling, obraz znajduje się w katedrze mariackiej w Gdańsku. W części środkowej dzieje się sąd. Jezus góruje nad wszystkimi ubrany w czerwoną szatę (znak władzy). Nad Chrystusem krążą anioły, trzymają młotek, gwoździe, koronę cierniową... Na dole obrazu znajdują się apostołowie i aniołowie zwiastujący koniec świata. Na części ziemskiej obrazu anioł Gabriel trzyma szalę, na której waży ludzkie dusze. Ludzie cierpią albo się radują. Anioł walczy z diabłem o ludzkie dusze. Z lewej strony widać piekło, ludzie cierpią, wyciągają ręce aby nie wpaść do otchłani. Z prawej strony stoi Piotr i wita szczęśliwe dusze.
Na wieży Babel - P. Bruegel. Widać niedokończoną wieżę, po prawej stronie panuje ład i harmonia a po lewej chaos.
Zwiastowanie, Ostatnia wieczerza, Madonna z dzieciątkiem - Leonardo da Vinci. Obrazy znajdują się we włoskich muzeach
Miniatury - nieduże obrazki malowane poprzez mnichów w średniowiecznych księgach religijnych, regularnie przedstawiały sceny z Biblii.
Freski w Kapicy Sykstyńskiej - Michał Anioł. Wymalowane na sklepieniu Katedry św. Piotra w Watykanie.
Madonna - Rafael Santi, obraz przedstawia Matkę Boską z dzieciątkiem
Bóg Tata - Stanisław Wyspiański, witraż znajduje się w kościele ojców franciszkanów w Krakowie
Madonna z Krużlowej, rzeźba przedstawiająca Matkę Boską z dzieciątkiem
Pieta - Michał Anioł, rzeźba przedstawiająca Matkę Boską, która opłakuje zgon Jezusa pod krzyżem. Znajduje się w Watykanie
Ołtarz z kościoła Mariackiego - Wit Stwosz, obraz przypomina szafę i przedstawia na drzwiach szafy sceny ze Starego i Nowego Testamentu a w śrdku zasypiającą Matkę Boską i 12 apostołów
Kolędy i pieśni śpiewane w kościele w okresie Mszy świętej
Mesjasz - G.F. Haendel, oratorium
Biblia to święta księga zawierająca zestaw prawd objawionych, wprost wskazuje ludziom wierzącym bez zarzutu postępować. Jest arcydziełem literatury powszechnej, która w najwyższym stopniu wpłynęła na kulturę i sztukę. O głębi i urodzie tekstu biblijnego decyduje bogactwo treści i sposób przekazu: styl i język zrytmizowany i nasycony wieloznaczną symboliką, metaforą, alegorią. Właśnie z tych pradawnych źródeł wieloznacznej symboliki biblijnej czerpie - z wyjątkiem światopoglądu - wielu pisarzy wszystkich czasów. Wielość omówionych w niej postaci, wątków i motywów możemy odnaleźć  w poezji, malarstwie, rzeźbie i muzyce.
Biblia tworzy pewien mechanizm wartości. Ustala czym jest dobro i zło, wyznacza zatem pewne wzorce postępowania, które ludzie mogą naśladować w swoim życiu. Człowiek został w niej przedstawiony jako "korona powstania", przypisując tym samym istocie ludzkiej pewną wyższość nad całym stworzeniami ziemskimi. Biblia odpowiada na pytania dotyczące sensu życia ludzkiego i zgonu człowieka. Stanowi podstawę wierzeń współczesnych chrześcijan, bo to właśnie w niej opisano życie i działalność Chrystusa.
Do Biblii nawiązywali  wszyscy ogromni twórcy: Kochanowski, Mickiewicz, Słowacki, Różewicz, Herbert i wielu innych. Liczba tych rozważań pozwala nam dziś wybrać dowolne przekłady nawiązań biblijnych w polskim piśmiennictwie. Wystarczy sięgnąć do dwóch współczesnych przedstawicieli: Różewicza i Nowaka.
Lament - Tadeusz Różewicz
Nazwa wiersza w pełni wyraża jego charakter. Wiersz opowiada o młodzieńcu, którego psychicznie okaleczyła wojna. Podobnie jak Hiob zastanawia się nad powodem swojego niezawinionego cierpienia. Oskarża wszystkich, którzy nie byli w stanie zapobiec wojnie. Podmiot liryczny wprost mówi:
mam lat dwadzieścia
jestem mordercą
jestem  narzędziem
tak ślepym jak miecz
w dłoni kata
zamordowałem człowieka
i czerwonymi palcami
gładziłem białe piersi kobiet
Autor wprost nawiązuje do Hioba, z którym wspólnie mógłby powiedzieć:
Któż czystym uczyni skalane?
Nikt zgoła?
I tak także mówi, tylko odmiennie mówiąc:
Nie wierzę w przemianę wody w wino
nie wierzę  w grzechów odpuszczenie
nie wierze w ciała zmartwychwstanie.
Mędrcy - Tadeusz Nowak
W wierszu na przemian ukazywane są sceny biblijne ze scenami z wojny. Wydobywa się z nich pesymistyczny obraz  świata, bo tym wspólnie Dawid nie zwyciężył Goliata i leży z głową uciętą w okolicy procy. Bohater po tragicznym przeżyciach wewnętrznych nie potrafi odnaleźć równowagi, dawne wzorce zawiodły a nowych brakuje.
Biblia pozostaje niezmiennie ogromnym arcydziełem, o którego artyzmie świadczy chociażby liczba czytelników  i fakt, iż do dnia dzisiejszego przetłumaczono ją na ok. 1200 języków i narzeczy.Stanowi jedno z fundamentalnych źródeł kultury europejskiej. Ponadto uznawane jest za źródło licznych archetypów i toposów, które od zarania dziejów aż do dnia dzisiejszego przewijają się w kulturze wszystkich epok. Szeroko wykorzystywano ją w sztuce i poezji, wzorując się na występujących w niej gatunkach literackich

Czym jest Motyw Biblii znaczenie w Motywy w literaturze .

Znaczenie Motyw Historii:
Informacje Książki: Biblia Kronika polska - Gall Anonim Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz Przydatne cytaty: Historia - świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości motyw biblii.
Znaczenie Motyw Napoleoński:
Informacje Poezja podmiotu: Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Popioły - Stefan Żeromski Lalka - B. Prus H. Balzac K. Brandys T. Łysiak Poezja przedmiotu: T. Łubieński, M jak Mickiewicz, Świat Książki, Warszawa 1998 motyw biblii.
Znaczenie Motyw Axis Mundi:
Informacje Axis mundi - oś świata, pępek świata. Poezja: Biblia Pan Tadeusz - A. Mickiewicz Chłopi - W.S.Reymont Sklepy cynamonowe - B.Schulz Nie ma kto pisać do pułkownika, Sto lat samotności - G.Garcia motyw biblii.
Znaczenie Motyw Franciszkański:
Informacje Motyw franciszkański we współczesnej poezji: Legenda o św. Franciszku, Odchodzącego dnia chwała, Przedśpiew i Wróbel - L. Staffa Święty Franciszku z Asyżu - Jan Twardowski Motyw franciszkański motyw biblii.
Znaczenie Motyw Nauki:
Informacje Poezja: Kandyd - Wolter Lalka - Bolesław Prus Faust - Johann Wolfgang Goethe Przydatne cytaty: Edukacja to pokarm dla rozumu. - Lew Tołstoj Edukacją i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą, mądrość musisz motyw biblii.