Czy przydatne?

Definicja Zagłady Motyw

Co to jest Motyw zagłady:
Zagłada stała się typowym dla literatury powojennej tematem. Najważnieszym obowiązkiem moralnym pisarzy było w tym czasie danie świadectwa, opisanie zdarzeń, osądzenie win, utrwalenie śladu po ludziach anonimowo zgładzonych, podjęcie próby ocalenia ich imion i twarzy. Masowa i z nieludzką systematycznością przeprowadzona eksterminacja Żydów, tragedia nie mająca odpowiednika w historii była tematem trudnym do opisania dla wilu twórców. Pisarze stanęli wobec braku języka jakim, jakim można byłoby mówić o doświadczeniu zagłady. Nie zabrakło jednak twórców, którzy podjęli trud przedstawienia Holokaustu.
Poezja podmiotu:
Medaliony - Zofia Nałkowska
Opowiadania - Tadeusz Borowski
Rozmowy z katem - Kazimierz Moczarski
Zdążyć przed panem Bogiem - Hanna Krall
Osmaleni - Irit Amiel
Adama Czerniakowa Dziennika getta warszawskiego
Tworki - Marek Bieńczyk
Koń Pana Boga - Wilhelm Dichter
Odpływający ogród - Ida Fink
Dziennik 12 czerwca 1942 - 1 sierpnia 1944 - Anna Frank
Czarne Sezony - Michał Głowiński
Żydowska wojna - Henryk Grynberg
Żywe i martwe morze - Adolf Rudnicki
Zagłada - Piotr Szewc
Poezja przedmiotu:
Polonistyka 2004, nr 4
P. Śliwiński, Zagłada, "Polonistyka" nr 1, 2004 bonus Matura 2005 - egzamin wewnętrzny, s. 18-20.
J. Leociak - Tekst wobec zagłady (O stosunkach z getta warszawskiego), Warszawa 1997
Poezja na świecie, 2004, nr 1-2
Poezja polska wobec zagłady, Red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2001.
J. Wróbel, Tematy żydowskie w prozie polskiej 1939 - 1987, Kraków 1991
K. Kuczyńska-Koschany, Znak Zagłady, materia cierpienia. Drzewo i Drewno Tadeusza Różewicza // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 36-40
J. Błoński, Prawodawca sztuki i prorok zagłady – Stanisław Ignacy Witkiewicz / W: PROZAICY dwudziestolecia międzywojennego: sylwetki / red. Bolesław Faron. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. – S. 751-769
M. Inglot, U źródeł literackich obrazów ogromnej zagłady // J. polski w Szkole Średniej 1996/1997, nr 4, s. 17-23
A.H. Rosenfeld, Podwójna zgon. Rozważania o poezji Holocaustu, Warszawa 2003
M. Czermińska, Opowiedzieć stworzenie, opowiedzieć zniszczenie: (o „Pamiętniku” Mirona Białoszewskiego) / W: Poezja wobec wojny i okupacji: studia / red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński. – Wrocław: Ossolineum, 1976. – S. 103-121. – (Z Dziejów Form Artystycznych w Poezji Polskiej)
A. Tokarczyk, Czterech jeźdźców Apokalipsy. – Warszawa: Iskry, 1988. – 192 s. ISBN 83-20-70623-8
B. Przynuszała, Opis Zagłady – „opowieść niekorzystna” // Polonistyka. – 2001, nr 10, s. 607-612
Video:
Korczak - reż. Andrzej Wajda
Katyń - reż. Andrzej Wajda
Pożegnanie z Marią - Filip Zylber
zgon miasta - Władysław Szpilman
Istotne definicje:
Antysemityzm - postawa wyróżniająca się niechęcią, nienawiścią, nieufnością do Żydów, żwyiąca się uprzedzeniem stereotypem, przekonaniem o światowym wpływaniu elit żydowskich na politykę i ekonomię
Holokaust - zagłada Żydów

Czym jest Motyw zagłady znaczenie w Motywy w literaturze .


Znaczenie Motyw artysty
Informacje Motyw artysty: Poezja: Mitologia (Hefajstos) Biblia (władca Dawid) Eneida - Wergiliusz Pieśń XXV - J. Kochanowski Kordian - J. Słowacki Hamlet - W.Szekspir.
Znaczenie Motyw władzy i władcy
Informacje Motyw władzy i władcy: Poezja: Biblia Mitologia Odyseja, Iliada - Homer Antygona, Władca Edyp - Sofokles Pieśń o Rolandzie Dzieje Tristana i Izoldy Kronika.
Znaczenie Motyw szkoły
Informacje Motyw szkoły: Poezja: Testament mój - Juliusz Słowacki Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela - Henryk Sienkiewicz Eliza Orzeszkowa A... b... c... Syzyfowe.
Znaczenie Motyw rodziny
Informacje Motyw rodziny: Poezja: Biblia Mitologia Iliada, Odyseja - Homer Antygona - Sofokles Kwiatki świętego Franciszka Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o świętym.
Znaczenie Motyw przemiany
Informacje Motyw przemiany: Poezja: Biblia Mitologia Przemiany - Owidiusz Legenda o świętym Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią Do gór.