Czy przydatne?

Definicja Paraíba

Gdzie jest PARAÍBA rz. w pd.-wsch. Brazylii; dł. 1000 km; źródła w Serra do Mor; uchodzi estuarium do O. Atlantyckiego

Czym jest PARAÍBA znaczenie w Słownik geografia P .

Informacje Pustynia Błędowska:
Opis jedyna polska pustynia (pomijając nadmorskich wydm Słowińskiego Parku Narodowego) powstała kilkaset tys. lat temu wskutek „kaprysów Białej Przemszy - rzeki zmieniającej koryto i nanoszącej z paraíba.
Informacje PABIANICE:
Opis m. powiatowe w woj. łódzkim, nad Dobrzynką; 72,7 tys. mieszk.; przem. metalowy, włókienniczy, farmaceutyczny; prawa miejskie 1297; zabytkowe budowle paraíba.
Informacje PEACE:
Opis Kanadzie, uważana za źródłowy bieg rz. Mackenzie; dł. 1920 km; powstaje z połączenia rzek: Finlay i Parsnip; po połączeniu z rz. z Athabaską tworzy Rz. Niewolniczą; wodospady; hydrowęzeł Bennet paraíba.
Informacje PATIJALA:
Opis Patiala; m. w pn.-zach. Indiach (Pendżab); 323 tys. mieszk.; przem. metalowy, elektrotechniczny, chemiczny, włókienniczy, obuwniczy; stol. dawnego księstwa Pendżab; zał. 1763 poprzez Afghana Ala paraíba.
Informacje PRAHOVA:
Opis rz. w Rumunii; dł. 183 km; l. dopływ Jałomicy (Ialomity paraíba.