Czy przydatne?

Słownik Przewodnika Elektryczna Pojemność

Co oznacza POJEMNOŚĆ ELEKTRYCZNA PRZEWODNIKA: Wartość ładunku elektrycznego zgromadzonego na powierzchni przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego potencjału: Q = C ⋅ V. Współczynnik proporcjonalności C tytułujemy pojemnością elektryczną przewodnika: Jednostką pojemności jest farad – F. Jeżeli wprowadzenie na przewodnik ładunku o wartości 1C skutkuje przyrost jego potencjału o 1V, to pojemność tego przewodnika wynosi 1F. Pojemność zależy od rozmiarów i kształtu przewodnika, i tak na przykład dla odosobnionego przewodnika w kształcie kuli o promieniu R pojemność wyraża się wzorem: C = 4πε0R

Czym jest Pojemność elektryczna znaczenie w Słownik fizyka P .

Wyjaśnienie Pojęcie Gazu Doskonałego I Równanie Clayperona:
Co to jest Stan fizyczny pewnej porcji gazu określają wskaźniki stanu gazu, którymi są: ciśnienie – p [Pa], temp. – T [K], i objętość – V [m3 pojemność elektryczna przewodnika.
Wyjaśnienie Pierwszy Postulat Bohra:
Co to jest może poruszać się tylko po ściśle ustalonych orbitach nazywanych orbitami stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu nie spada na jądro pojemność elektryczna przewodnika.
Wyjaśnienie Podstawowe Równania Opisujące Ruch Harmoniczny:
Co to jest Wychylenie z położenia równowagi:x=A⋅sin(ωt+ϕ).xmax= A. Szybkość:v=Aω⋅cos(ωt+ϕ).vmax= Aω. Przyspieszenie:a= −Aω2 ⋅ sin(ωt+ϕ).amax= A ω2.Można zauważyć, Iż:a= −ω2 ⋅ x. Energia kinetyczna: Energia pojemność elektryczna przewodnika.
Wyjaśnienie Pojemność Kondensatora:
Co to jest Pojemnością kondensatora C tytułujemy stały dla danego kondensatora relacja ładunku zgromadzonego na jego okładkach do napięcia panującego pomiędzy okładkami pojemność elektryczna przewodnika.
Wyjaśnienie Parowanie:
Co to jest cieczy w gaz zachodząca w temp. niższej od temp. wrzenia. Bazuje ona na uwalnianiu się drobin cieczy ze swobodnej powierzchni cieczy. Gdy drobiny z tej powierzchni odparują, rozpoczyna się parowanie pojemność elektryczna przewodnika.