Czy przydatne?

Słownik Pojęcie gazu doskonałego i równanie Clayperona

Co oznacza POJĘCIE GAZU DOSKONAŁEGO I RÓWNANIE CLAYPERONA: Stan fizyczny pewnej porcji gazu określają wskaźniki stanu gazu, którymi są: ciśnienie – p [Pa], temp. – T [K], i objętość – V [m3]

Czym jest Pojęcie gazu doskonałego i znaczenie w Słownik fizyka P .

Wyjaśnienie Pierwsza Prędkość Kosmiczna:
Co to jest kosmiczna to jest szybkość jaką należy nadać ciału, by obiegało Ziemię po orbicie kołowej o promieniu mało większym od promienia Ziemi. Wartość tej prędkości wyraża się wzorem: gdzie: G – stała pojęcie gazu doskonałego i równanie clayperona.
Wyjaśnienie Parowanie:
Co to jest cieczy w gaz zachodząca w temp. niższej od temp. wrzenia. Bazuje ona na uwalnianiu się drobin cieczy ze swobodnej powierzchni cieczy. Gdy drobiny z tej powierzchni odparują, rozpoczyna się parowanie pojęcie gazu doskonałego i równanie clayperona.
Wyjaśnienie Pierwszy Postulat Bohra:
Co to jest może poruszać się tylko po ściśle ustalonych orbitach nazywanych orbitami stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu nie spada na jądro pojęcie gazu doskonałego i równanie clayperona.
Wyjaśnienie Pole Centralne:
Co to jest pole wytworzone poprzez nieujemny albo niekorzystny ładunek punktowy. Linie pola centralnego rozchodzą się promieniście i przecinają się w miejscu, gdzie znajduje się ładunek będący źródłem tego pola pojęcie gazu doskonałego i równanie clayperona.
Wyjaśnienie Pojęcie Dualizmu Korpuskularno-Falowego:
Co to jest korpuskularno-falowego obejmuje zarówno dwoistą naturę promieniowania elektromagnetycznego (światła), które jest równocześnie falą i strumieniem fotonów, jak i dwoistą naturę cząstek materii, które pojęcie gazu doskonałego i równanie clayperona.