Czy przydatne?

Słownik Dyfrakcja

Co oznacza DYFRAKCJA: Promienie światła rozchodzą się po liniach prostych, ale przechodząc poprzez małe otwory ulegają ugięciu, a więc dyfrakcji. Dyfrakcja, jako zdarzenie typowe dla ruchu falowego, jest świadectwem falowej natury światła. Gdyż dyfrakcję można obserwować tylko wtedy, gdy rozmiary szczeliny są porównywalne z długością fali padającej na szczelinę, to dyfrakcja światła, z racji na małą długość fal świetlnych, zachodzi tylko na bardzo małych szczelinach. Dla promieni rentgenowskich,które mają wiele krótszą falę, takimi szczelinami mogą być odstępy pomiędzy atomami ciał stałych. Dzięki dyfrakcji tych promieni na sieci krystalicznej ciał stałych można badać ich strukturę wewnętrzną

Czym jest Dyfrakcja znaczenie w Słownik fizyka D .