Czy przydatne?

Słownik Pojęcie dualizmu korpuskularno-falowego

Co oznacza POJĘCIE DUALIZMU KORPUSKULARNO-FALOWEGO: Definicja dualizmu korpuskularno-falowego obejmuje zarówno dwoistą naturę promieniowania elektromagnetycznego (światła), które jest równocześnie falą i strumieniem fotonów, jak i dwoistą naturę cząstek materii, które są równocześnie falami. Istnieją liczne dowody na to, Iż z każdą poruszającą się cząstką związać można falę. Współistnienie właściwości falowych i korpuskularnych jest wyraźnie zauważalne dla mikrocząstek, takich jak na przykład fotony, elektrony, protony, neutrony. Falowe właściwości elektronów używane są w mikroskopach elektronowych

Czym jest Pojęcie dualizmu znaczenie w Słownik fizyka P .

Wyjaśnienie Parowanie:
Co to jest cieczy w gaz zachodząca w temp. niższej od temp. wrzenia. Bazuje ona na uwalnianiu się drobin cieczy ze swobodnej powierzchni cieczy. Gdy drobiny z tej powierzchni odparują, rozpoczyna się parowanie pojęcie dualizmu korpuskularno-falowego.
Wyjaśnienie Pole Centralne:
Co to jest pole wytworzone poprzez nieujemny albo niekorzystny ładunek punktowy. Linie pola centralnego rozchodzą się promieniście i przecinają się w miejscu, gdzie znajduje się ładunek będący źródłem tego pola pojęcie dualizmu korpuskularno-falowego.
Wyjaśnienie Pojemność Elektryczna Przewodnika:
Co to jest elektrycznego zgromadzonego na powierzchni przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego potencjału: Q = C ⋅ V. Współczynnik proporcjonalności C tytułujemy pojemnością elektryczną przewodnika pojęcie dualizmu korpuskularno-falowego.
Wyjaśnienie Pole Elektryczne:
Co to jest otoczenie każdego ładunku elektrycznego ,gdzie na inne ładunki działają siły elektryczne. Każdy ładunek jest źródłem pola elektrycznego działającego na inne ładunki, lecz sam także podlega działaniu pojęcie dualizmu korpuskularno-falowego.
Wyjaśnienie Pojęcia I Wielkości Fizyczne Opisujące Falę:
Co to jest mechaniczne nie powstają w próżni. Źródłem fali jest drgające ciało przekazujące własne drgania cząsteczkom ośrodka, gdzie się znajduje, dzięki czemu fala może się rozprzestrzeniać. Powierzchnia pojęcie dualizmu korpuskularno-falowego.