Czy przydatne?

Słownik Bohra Postulat Pierwszy

Co oznacza PIERWSZY POSTULAT BOHRA: Elektron w atomie może poruszać się tylko po ściśle ustalonych orbitach nazywanych orbitami stacjonarnymi (dozwolonymi), na których nie wysyła promieniowania elektromagnetycznego, dzięki czemu nie spada na jądro. Dozwolone orbity to takie, na których okres pędu elektronu L jest równy całkowitej wielokrotności stałej Plancka podzielonej poprzez 2π: gdzie r znaczy promień n-tej orbity, m – masę elektronu, v – szybkość elektronu. Wynika stąd, Iż elektron nie może być w dowolnym miejscu wokół jądra, ale tylko na orbitach kołowych, których promień określony jest poprzez ten postulat

Czym jest Pierwszy postulat Bohra znaczenie w Słownik fizyka P .

Wyjaśnienie Pojemność Elektryczna Przewodnika:
Co to jest elektrycznego zgromadzonego na powierzchni przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego potencjału: Q = C ⋅ V. Współczynnik proporcjonalności C tytułujemy pojemnością elektryczną przewodnika pierwszy postulat bohra.
Wyjaśnienie Pojemność Kondensatora:
Co to jest Pojemnością kondensatora C tytułujemy stały dla danego kondensatora relacja ładunku zgromadzonego na jego okładkach do napięcia panującego pomiędzy okładkami pierwszy postulat bohra.
Wyjaśnienie Pole Centralne:
Co to jest pole wytworzone poprzez nieujemny albo niekorzystny ładunek punktowy. Linie pola centralnego rozchodzą się promieniście i przecinają się w miejscu, gdzie znajduje się ładunek będący źródłem tego pola pierwszy postulat bohra.
Wyjaśnienie Parowanie:
Co to jest cieczy w gaz zachodząca w temp. niższej od temp. wrzenia. Bazuje ona na uwalnianiu się drobin cieczy ze swobodnej powierzchni cieczy. Gdy drobiny z tej powierzchni odparują, rozpoczyna się parowanie pierwszy postulat bohra.
Wyjaśnienie Polaryzacja Światła:
Co to jest jest zjawiskiem, gdzie światło ujawnia własne właściwości jako fala poprzeczna. Światło jest falą elektromagnetyczną polegającą na rozchodzeniu się na przemian zmiennych pól elektrycznych i pierwszy postulat bohra.