Czy przydatne?

Słownik Sprężyste Odkształcanie

Co oznacza ODKSZTAŁCANIE SPRĘŻYSTE: Odwracalne odkształcenie ciał stałych tytułujemy odkształceniem sprężystym, dla którego słuszne jest prawo Hooke’a: gdzie Δl=l−l0 jest wydłużeniem wywołanym siłą F. Współczynnik sprężystości k zależy od pola powierzchni przekroju poprzecznego pręta S i od jego długości początkowej l0, zgodnie ze wzorem: gdzie E to współczynnik proporcjonalności nazywany modułem Younga, zależny wyłącznie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest pręt. Prawo Hooke’a można wyrazić dzięki modułu Younga w następujący sposób: Dla danego materiału istnieje granica sprężystości, wyznaczona poprzez największą siłę, przy której odkształcenie ciała jest jeszcze sprężyste. Wydłużenie regularnie znaczy się jako x i wówczas prawo Hooke’a zapisujemy w formie: F=kx, i przedstawiamy na wykresie

Czym jest Odkształcanie sprężyste znaczenie w Słownik fizyka O .

Wyjaśnienie Opór Ośrodka:
Co to jest się w wodzie, w powietrzu albo w innym ośrodku płynnym „odczuwa” działanie siły wywieranej na nie poprzez ośrodek i hamującej jego ruch. To jest siła oporu ośrodka. Siła ta rośnie, gdy rośnie odkształcanie sprężyste.
Wyjaśnienie Obrazy W Soczewkach:
Co to jest jakie powstają po przejściu światła poprzez soczewki, wykorzystujemy bieg trzech charakterystycznych promieni: jeżeli promień biegnie równolegle do osi optycznej, to po przejściu poprzez soczewkę odkształcanie sprężyste.
Wyjaśnienie Oddziaływania Między Drobinami Substancji W Różnych Stanach Skupienia:
Co to jest fizyczne każdej substancji zależą od jej budowy wewnętrznej. Siły oddziaływań pomiędzy drobinami substancji są największe, gdy jest ona w stanie stałym, mniejsze gdy jest w stanie ciekłym i odkształcanie sprężyste.
Wyjaśnienie Obrazy W Zwierciadłach Sferycznych:
Co to jest powierzchnie, które odbijają światło. Zwierciadła sferyczne dzielimy na wklęsłe i wypukłe. Środek zwierciadła S i środek jego krzywizny O (środek powierzchni kulistej, której częścią jest zwierciadło odkształcanie sprężyste.
Wyjaśnienie Opór Zastępczy Oporników:
Co to jest elektrycznego posiada swój opór. Sposób połączenia tych przedmiotów ma wpływ na opór całego układu. Oporniki połączone szeregowo przedstawione są na rysunku: Opór zastępczy oporników połączonych odkształcanie sprężyste.