Czy przydatne?

Słownik Atomowego Jądra Budowa

Co oznacza BUDOWA JĄDRA ATOMOWEGO: Składnikami jąder atomowych są nukleony, a więc protony i neutrony. Istnienie jąder atomowych możliwe jest dzięki siłom jądrowym łączącym ze sobą nukleony. Siły jądrowe są krótkozasięgowe i działają na bardzo małych odległościach. To są wielkie siły, które znacząco przewyższają bardzo spore siły odpychania elektrycznego pomiędzy protonami. Ich źródłem są kwarki, które są składnikami zarówno protonów, jak i neutronów. Kwarki odpowiednio z dzisiejszą wiedzą nie podzielone są już na mniejsze części i są cząstkami prawdziwie elementarnymi. Liczba nukleonów w jądrze to liczba masowa A. Liczba protonów w jądrze to liczba atomowa Z, która decyduje o pozycji danego pierwiastka w układzie okresowym i która jest równa liczbie elektronów poza jądrem. Wszystkie atomy tego samego pierwiastka mają taką samą liczbę atomową, ale mogą różnić się liczbą masową. Symbolicznie dany pierwiastek X opisujemy przez te liczby,jako A/ZX. Gęstość materii w jądrze jest niewyobrażalnie spora

Czym jest Budowa jądra atomowego znaczenie w Słownik fizyka B .

Wyjaśnienie Budowa Atomu:
Co to jest część pierwiastka posiadająca jeszcze cechy tego pierwiastka. Do wyjaśnienia zachowania elektronów w atomach nie można użytkować praw fizyki klasycznej, bo prowadzą one do wniosków sprzecznych z budowa jądra atomowego.
Wyjaśnienie Budowa Atomu Według Bohra:
Co to jest sformułowana poprzez Bohra z punktu widzenia współczesnej fizyki jest błędna. Jednak postulaty tej teorii prowadzą do wniosków, które dobrze służą do opisu atomów wodoropodobnych. Przed stworzeniem budowa jądra atomowego.
Wyjaśnienie Bilans Cieplny:
Co to jest energii, jaką posiadają wszystkie drobiny danej substancji, jest energią wewnętrzną tej substancji. Na tę energię składają się energie kinetyczne drobin i energie potencjalne oddziaływań pomiędzy budowa jądra atomowego.