Czy przydatne?

Wartościowy Papier co to znaczy

Definicja PAPIER WARTOŚCIOWY: Dokument uosabiający prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zalicza się akcje, obligacje, bony skarbowe, bony oszczędnościowe, banknoty, czeki i weksle

Czym jest Papier wartościowy znaczenie w Znaczenie definicji P .