Co to jest Kronika

Oceń przydatność:

   

» ukształtowany wśredniowieczu gat. prozy historiograficznej, należą do niego opowieści odziejach przeszłych iwspółcz., wierne na ogół chronologii wydarzeń, łączące wiedzę źródłową zfikcją lit., polit. stronniczością czy moralistyką. K. stanowiła rozwiniętą wypowiedź narracyjną, układaną zgodnie znormami sztuki retorycznej. Odmiany: k. świata, narodowa, genealogiczno-dynastyczna, klasztorna (np. mogilska, oliwska, opatów NP. Marii na Piasku we Wrocławiu), k. miasta, k. regionu, k. tygodniowe iinne; wybitni kronikarze pol.: Gall Anonim (XI-XII w.), Wincenty Kadłubek (XII-XIII w.), Janko zCzarnkowa (2. poł. XIV w.), Jan Długosz (XV w.). Wlit. k. posłużyły takim gatunkom, jak saga, chansons de geste, romans, powieść historyczna.

Inne pojęcia o języku polskim na literę K

Język polski w szkole:

  • jedenastozgłoskowiec » wiersz sylabiczny, którego wers ma schemat 5+6, złożony z11 sylab, ze
  • sztuka bizantyjska » wynikająca zarówno ztradycji Cesarstwa Zach. (które upadło w476 r.)
  • neorealizm włoski » kierunek wpowojennej sztuce filmowej, który wywarł wielki wpływ na

Co oznacza kronika?

Co to znaczy kronika.