Co to jest Kronika

Czy przydatne?

ukształtowany wśredniowieczu gat. prozy historiograficznej, należą do niego opowieści odziejach przeszłych iwspółcz., wierne na ogół chronologii wydarzeń, łączące wiedzę źródłową zfikcją lit., polit. stronniczością czy moralistyką. K. stanowiła rozwiniętą wypowiedź narracyjną, układaną zgodnie znormami sztuki retorycznej. Odmiany: k. świata, narodowa, genealogiczno-dynastyczna, klasztorna (np. mogilska, oliwska, opatów NP. Marii na Piasku we Wrocławiu), k. miasta, k. regionu, k. tygodniowe iinne; wybitni kronikarze pol.: Gall Anonim (XI-XII w.), Wincenty Kadłubek (XII-XIII w.), Janko zCzarnkowa (2. poł. XIV w.), Jan Długosz (XV w.). Wlit. k. posłużyły takim gatunkom, jak saga, chansons de geste, romans, powieść historyczna.

Inne pojęcia o języku polskim na literę K.

Język polski w szkole:

  • idiom Opis utartą metaforę, charakterystyczną dla danego jęz., np. wziąć nogi za
  • Genęt Jean Opis sprawiła, że stał się idolem pokolenia uosabiającym bunt przeciw
  • akompaniament Opis utworu, podporządkowana partii głównej, solowej lub zespołowej. A
  • epigramat, epigram Opis charakterze satyr.; wywodzi się ze starożytnej Grecji, znany od VI w
  • zabytki kultury polskiej Opis iduchowej Polaków (w tym terenów dawnej Rzeczypospolitej, na Litwie

Co oznacza kronika?

Co to znaczy kronika.

www.Definicja.org 2013-2015 © K moralistyką czy stronniczością polit lit zfikcją źródłową wiedzę łączące wydarzeń chronologii ogół na wierne iwspółcz przeszłych odziejach opowieści
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.