Co to jest Kronika

Czy przydatne?

ukształtowany wśredniowieczu gat. prozy historiograficznej, należą do niego opowieści odziejach przeszłych iwspółcz., wierne na ogół chronologii wydarzeń, łączące wiedzę źródłową zfikcją lit., polit. stronniczością czy moralistyką. K. stanowiła rozwiniętą wypowiedź narracyjną, układaną zgodnie znormami sztuki retorycznej. Odmiany: k. świata, narodowa, genealogiczno-dynastyczna, klasztorna (np. mogilska, oliwska, opatów NP. Marii na Piasku we Wrocławiu), k. miasta, k. regionu, k. tygodniowe iinne; wybitni kronikarze pol.: Gall Anonim (XI-XII w.), Wincenty Kadłubek (XII-XIII w.), Janko zCzarnkowa (2. poł. XIV w.), Jan Długosz (XV w.). Wlit. k. posłużyły takim gatunkom, jak saga, chansons de geste, romans, powieść historyczna.

Inne pojęcia o języku polskim na literę K.

Język polski w szkole:

  • zestrój akcentowy Opis posiadające samodzielnego akcentu), łącząc się wcałość akcentuacyjną
  • klechda Opis zust do ust, opowiadanie ludowe, wczęści hist., wczęści zmyślone
  • krytyka Opis widzenia określonych wartości (np. etycznych, poznawczych, nauk
  • filmu genologia Opis rodzaje filmowe powstał przez analogię do teorii rodzajów lit. (tzw

Co oznacza kronika?

Co to znaczy kronika.

www.Definicja.org 2013-2015 © K moralistyką czy stronniczością polit lit zfikcją źródłową wiedzę łączące wydarzeń chronologii ogół na wierne iwspółcz przeszłych odziejach opowieści
Co to znaczy, słownik: znaczenie, objaśnienie Definicje, co to jest pojęcia. Co to oznacza.