Czy przydatne?

Co to jest Cytat

Co oznacza CYTAT: dosłowne przywołanie wyjątku innego tekstu, wypowiedzi innej osoby albo także innej wypowiedzi tej samej osoby (autocytat); przeważnie graficznie wyróżniony cudzysłowem, odsyła do treści i znaczeń tekstu, z którego został wyjęty; c. w lit. może być przywołaniem autorytetu i pochwałą ze strony cytującego, może również być wyrażeniem postawy polemizującej z przywołaną wypowiedzią; w tradycji lit. jest nim między innymi: motto, złota myśl, skrzydlate słowa, aluzja literacka, cytat biblijny itd

Czym jest cytat znaczenie w Słownik pisownia C .