Czy przydatne?

Co to jest Corot Camille Jean Baptiste

Co oznacza COROT CAMILLE JEAN BAPTISTE: rysownik franc. Tworzył raczej pejzaże, przeciwstawiając się zasadom twórczości romantyzmu i akademizmu. Od pierwszych fotografów przejął realistyczne spojrzenie na pejzaże. Był mistrzem rysunku, łączył obszary cienia i światła tworząc kontrasty sytuacyjne (na przykład w Moście w Nantes). Lubił także malować kobiety, postaciom nadawał łagodność, przekazywał bardzo osobisty relacja do portretowanych osób i elementów. Specyficznym metodą kładzenia farby uzyskiwał sukces wibracji światła, na przykład w obrazie Dziewczyna z perłą (opartym na studium Giocondy Leonarda da Vinci). Zajmował się także freskami (wraz z J. Milletem) - fresk w kościele Ville dAvray jest odpowiednikiem przejścia od romantyzmu w stronę impresjonizmu. Jego malarstwo decydująco wpłynęło na impresjonistów, a nowatorskie rozwiązania dotyczące światła na przykład na Czannea

Czym jest Corot Camille Jean Baptiste znaczenie w Słownik pisownia C .