Czy przydatne?

Co to jest Pierre Corneille

Co oznacza CORNEILLE PIERRE: dramaturg franc., członek Akademii Francuskiej, autor między innymi tragedii Horacjusze, Cynna, zgon Pompejusza; komedii Medea, Tytus i Berenika, Wdowa, Galeria pałacowa, Subretka, Iluzja teatralna. Sławę przyniosła C. heroiczna tragikomedia Cyd (1637); neguje klasyczną zasadę trzech jedności (czasu, miejsca, akcji), czystości poetyk, zasadę decorum, model kompozycyjny, realizuje nową koncepcję bohatera tragicznego: człowieka honoru, twórcę własnego losu. Polskie translacje Cyda: J.A. Morsztyna (1647) i S. Wyspiańskiego (1907)

Czym jest Corneille Pierre znaczenie w Słownik pisownia C .