Co to jest Collage

Czy się przydało?

» technika plastyczna polegająca na naklejaniu, komponowaniu na płaszczyźnie różnych "pozamalarskich" i malarskich elementów; w c. łączy się i montuje różne techniki, co pozwala na uzyskanie faktury i efektów przestrzennych. Po raz pierwszy c. był zastosowany przez kubistów G. Braquea, P. Picassa, J. Grisa, którzy naklejali kawałki gazet, tapet. C. rozwinęli i chętnie stosowali futuryści, dadaiści i surrealiści. Jest stosowany również współcześnie.

Inne pojęcia o języku polskim na literę C

Język polski w szkole:

  • Arctowie » rodzina księgarzy i wydawców. W 1836 r. Stanisław (1818-1900) założył
  • Cooper James Fenimore » pisarz amer., twórca romantycznej epopei osadnictwa na ziemiach
  • architektury style » termin, który w badaniach sztuki służy porządkowaniu i klasyfikacji

Co oznacza collage?

Co to znaczy collage.