Co to jest Collage

Oceń przydatność:

   

» technika plastyczna polegająca na naklejaniu, komponowaniu na płaszczyźnie różnych "pozamalarskich" i malarskich elementów; w c. łączy się i montuje różne techniki, co pozwala na uzyskanie faktury i efektów przestrzennych. Po raz pierwszy c. był zastosowany przez kubistów G. Braquea, P. Picassa, J. Grisa, którzy naklejali kawałki gazet, tapet. C. rozwinęli i chętnie stosowali futuryści, dadaiści i surrealiści. Jest stosowany również współcześnie.

Inne pojęcia o języku polskim na literę C

Język polski w szkole:

  • decorum » zasada wewn. ładu dzieła lit., zgodności formy i treści, określona w
  • zdanie » wypowiedzenie, którego orzeczenie jest wyrażone osobową formą
  • taoizm » 1) doktryna klasycznej filozofii chińskiej sformułowana ok. IV- II w
  • bogowie greccy » Zeus - bóg nieba i ziemi; Hera - żona Zeusa, patronka małżeństw
  • modernizm » 1) Nazwa tendencji nowatorskich wlit. isztuce przełomu XIX iXX w

Co oznacza collage?

Co to znaczy collage.