Czy przydatne?

Co to jest Cnoty

Co oznacza CNOTY: stanowią fundament życia moralnego człowieka. C. dzielimy na naturalne (kardynalne) i nadprzyrodzone (ewangeliczne). C. kardynalne, zakorzenione w naturze człowieka, rozwijają się poprzez stałe ćwiczenie, stanowią obronę przed złem, doskonalą charakter człowieka, jest ich cztery: roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, na przykład c. męstwa kształtowana jest w lit. poprzez Achillesa i Hektora, rycerzy z Iliady Homera; poprzez Rolanda, rycerza chrześc. z franc. eposu; rycerzy kresowych z Trylogii H. Sienkiewicza, gen. Bema z rapsodu C. Norwida, w Pieśniach J. Kochanowski czyni c. obiektem sentencji: "Cnota skarb wieczny; cnota klejnot drogi; cnota mój kompas; cnotę miłuj, ponieważ tym państwa stoją", A. Mickiewicz przywołuje ją w Pieśni filaretów: "Ojczyzna, edukacja i cnota". C. ewangeliczne w sensie biblijnym Boskie, udzielone człowiekowi poprzez Boga, to wiara, nadzieja i miłość; w nich i poprzez nie Bóg sprawia, iż człowiek zdolny jest do wolnego uczestniczenia w życiu z Bogiem, na przykład c. miłości, pielęgnowana jako łaska "wlana", o której czytamy w Pieśni nad pieśniami z ST; w hymnie św. Pawła z NT [1 Kor 1, 13]

Czym jest cnoty znaczenie w Słownik pisownia C .