Czy przydatne?

Definicja Białowieska Puszcza

Gdzie jest PUSZCZA BIAŁOWIESKA Gdy spojrzymy na mapę Polski to zauważymy, Iż przy słabym jej przeciętnym zalesieniu pozostały jednak w wielu regionach spore kompleksy leśne o rozmiarach już w Europie unikalnych. Czasami są nawet usytuowane w pobliżu ogromnych miast: Krakowa, Warszawy (o Wilnie także warto wspomnieć). Można to zapewne uzasadnić tym, Iż na początku nasi wielmoże, a później i feudałowie zaborcy lubili polować. Przyroda naszego państwie miała więc szczęście, w dużej skali ocaliło ją to szlacheckie hobby. Tak także było z najwspanialszą z naszych puszcz, Puszczą Białowieską. Niegdyś służyła książęcym i królewskim polowaniom (tu uchronił się żubr), później polowali tu carowie. W dwudziestoleciu międzywojennym również była terenem reprezentacyjnych polowań, lecz już w roku 1921 w jej centrum powstał rezerwat przemieniony w roku 1932 w park narodowy. Powojenna zmiana granic Polski podzieliła puszczę – na szczęście przytłaczająca przewarzająca część z wielkiej liczby zamieszkujących tu zwierząt (dopiero co naliczono 11 559 gatunków) nie uznaje ?Xadnych granic. Cała białoruska część puszczy jest parkiem narodowym (po naszej stronie niestety tylko 10 tys. ha z 62,5 tys.). Do serca puszczy – Białowieży – wiedzie, jak przed wiekami, jedna droga. Sama miejscowość jest dość sporą osadą o swoistym kolorycie, współgrającą własną drewnianą zabudową ze wspaniałym, wyniosłym otoczeniem. Rosjanie pozostawili tu swój ślad. War-to odwiedzić wspaniałą (murowaną) cerkiew z pochodzącymi z Dalekiego Wschodu elementami wnętrza. Jest i angielski park, i dworek myśliwski, lecz nie one stanowią cel naszej wyprawy. O krok rozciąga się przecież prawdziwie pierwotna, nienaruszona puszcza – region ochrony ścisłej. Tu możemy wejść tylko z przewodnikiem. Samiec żubra może ważyć nawet 920 kg i mieć do 188 cm w kłębie. Ten portret żubra wykonano w okresie zimowego dokarmiania. Zwiedzając puszczę, zorientujemy się, Iż panuje tu specyficzna atmosfera. Są oczywiście i różnice klimatyczne – tak ogromny kompleks lasu swoiście działa na otoczenie. Podstawowa jednak właściwość puszczy to jej wielopiętrowość, jesteśmy gdyż w świecie specyficznie dawkowanego światła, pod baldachimem wysokich koron nierzadko wielusetletnich drzew. Ta właściwość puszczy jest widoczna szczególnie w miejscach, gdzie rosną okazałe dęby, graby i inne drzewa liściaste. Tu każda luka po powalonym kolosie jest wypełniana konkurującym, pnącym się do światła młodnikiem. Leżące pnie z czasem porastają wspaniałymi mchami, grzybami, żeruje na nich bogaty świat owadów. Te zjawiska występują oczywiście z różnym nasileniem, w zależności od typu drzewostanu. Dominuje tu jednak nizinny las liściasty, czasami przetykany potężnymi świerkami – sięgają one niekiedy nawet 50 m. Świat roślin i zwierząt, mimo Iż pozbawiony endemitów (co na terenach nizinnych jest raczej regułą), wzbogacony jest o gatunki o rodowodzie północnym (z roślin wielosił, ze zwierząt gryzoń smużka czy ptak gadożer). W świecie zwierząt, poza królującym żubrem, łosiem czy rysiem, interesujące jest środowisko ptaków, pośród nich orlik, orzełek, sóweczka i rożne gatunki dzięciołów tworzą bardzo liczne populacje

Czym jest PUSZCZA BIAŁOWIESKA znaczenie w Słownik geografia P .