Czy przydatne?

Transferowa Wypłata co to znaczy

Definicja WYPŁATA TRANSFEROWA: Przekazanie środków pomiędzy funduszami w następstwie podjęcia decyzji o zmianie funduszu. Wypłaty transferowe odbywają się cztery razy w roku na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada

Czym jest Wypłata transferowa znaczenie w Znaczenie definicji W .

Znaczenie WIRR:
Co oznacza Warszawski Indeks Rynku Równoległego składający się ze wszystkich firm notowanych na rynku równoległym na koniec poprzedniego kwartału wypłata transferowa.
Znaczenie Wycena Funduszu:
Co oznacza Wartość funduszu określona na dany dzień wypłata transferowa.
Znaczenie Wartość Jednostki Uczestnictwa:
Co oznacza Wartość aktywów netto podzielona poprzez liczbę jednostek uczestnictwa w dniu wyceny wypłata transferowa.
Znaczenie Wartość Funduszu:
Co oznacza Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu wypłata transferowa.
Znaczenie Wiek Emerytalny:
Co oznacza ubezpieczony na życie i dożycie nabywa prawo do świadczenia z tytułu dożycia. Przyjmuje się, Iż wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, chyba, Iż ubezpieczony postanowi odmiennie wypłata transferowa.