Czy przydatne?

Transferowa Wypłata co to znaczy

Definicja WYPŁATA TRANSFEROWA: Przekazanie środków pomiędzy funduszami w następstwie podjęcia decyzji o zmianie funduszu. Wypłaty transferowe odbywają się cztery razy w roku na koniec lutego, maja, sierpnia i listopada

Czym jest Wypłata transferowa znaczenie w Znaczenie definicji W .


Znaczenie WIG20
Co oznacza Warszawski Indeks Giełdowy składający się z 20 firm notowanych na rynku fundamentalnym.
Znaczenie Wartość funduszu
Co oznacza Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu.
Znaczenie Wniosek ubezpieczeniowy
Co oznacza Pisemna oferta zawarcia ubezpieczenia, złożona poprzez osobę fizyczną do zakładu ubezpieczeń.
Znaczenie WIG / Indeks giełdowy
Co oznacza Indeks giełdowy - parametr, dzięki którego obrazuje się sytuację na giełdzie papierów wartościowych. Celem indeksu jest opisanie tendencji występujących na.
Znaczenie Wartość udziału jednostkowego
Co oznacza Wartość danego funduszu podzielona poprzez liczbę wszystkich udziałów jednostkowych w tym funduszu, zebranych w momencie wyceny.