Czy przydatne?

Wstępu Wiek co to znaczy

Definicja WIEK WSTĘPU: To jest różnica lat między aktualnym rokiem kalendarzowym, a rokiem urodzenia ubezpieczonego ustalona w momencie zawarcia ubezpieczenia

Czym jest Wiek wstępu znaczenie w Znaczenie definicji W .