Czy przydatne?

Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy co to znaczy

Definicja UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY: Fundusz, który wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej albo rolnika, w razie nie określenia tożsamości sprawcy albo gdy posiadacz pojazdu albo rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Ubruttowienie Płacy:
Co oznacza Podwyższenie płac o 23% najpierw 1999r. nie mające wpływu na płace netto (w nowym systemie stawka tej podwyżki przekazywana jest do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Ubezpieczyciel:
Co oznacza Zakład ubezpieczeń, który w zamian za składkę przejął ryzyko wymienione w umowie ubezpieczenia ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Ubezpieczenie Na Życie I Dożycie:
Co oznacza Obiektem tego ubezpieczenia jest życie i dożycie poprzez ubezpieczonego określonego w umowie wieku ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Ubezpieczenie Zaopatrzenia Dzieci:
Co oznacza Ubezpieczenia na życie rodzica albo dowolnej osoby, gdzie uposażonym jest dziecko ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Ustawa O Funduszach Inwestycyjnych:
Co oznacza sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 833, z późn. zmianami). Ustawa klasyfikuje między innymi zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, ich rodzaje i ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.