Czy przydatne?

Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy co to znaczy

Definicja UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY: Fundusz, który wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, gdy szkoda wyrządzona została w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu, osoby kierującej albo rolnika, w razie nie określenia tożsamości sprawcy albo gdy posiadacz pojazdu albo rolnik nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Ubezpieczenie Bezskładkowe:
Co oznacza To jest forma ubezpieczenia, która powstaje gdy klient nie chce albo nie może kontynuować płacenia składek. Wówczas wartość polisy traktowana jest jako składka jednorazowa ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Ubezpieczenie Podstawowe:
Co oznacza Wytwór ubezpieczeniowy, do którego można dokupić ubezpieczenia dodatkowe ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Udziały Jednostkowe W Funduszu:
Co oznacza Jednostki danego funduszu, wszystkie o równej wartości, wykorzystywane do określenia proporcjonalnego udziału ubezpieczonego w danym funduszu ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Ubezpieczenie Na Życie Z Funduszem Inwestycyjnym:
Co oznacza Obiektem tego ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i gromadzenie poprzez niego środków finansowych na rachunkach udziałów w funduszu ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.
Znaczenie Ustawa O Funduszach Inwestycyjnych:
Co oznacza sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 139, poz. 833, z późn. zmianami). Ustawa klasyfikuje między innymi zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, ich rodzaje i ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny.