Czy przydatne?

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym co to znaczy

Definicja UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM: Obiektem tego ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i gromadzenie poprzez niego środków finansowych na rachunkach udziałów w funduszu

Czym jest Ubezpieczenie na życie z znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Ubezpieczenie Na Życie I Dożycie:
Co oznacza Obiektem tego ubezpieczenia jest życie i dożycie poprzez ubezpieczonego określonego w umowie wieku ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.
Znaczenie Ubezpieczony:
Co oznacza Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.
Znaczenie Umowa Ubezpieczenia:
Co oznacza z którą ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek, a w zamian za to zakład ubezpieczeń przejmuje określone w umowie ryzyko i zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia w razie wystąpienia ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.
Znaczenie Ubezpieczenie Dodatkowe:
Co oznacza rozszerzające ubezpieczenia fundamentalne, na przykład na wypadek Zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku, przejęcia obowiązku koszty składek na wypadek niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.
Znaczenie Ubezpieczający:
Co oznacza Osoba fizyczna albo prawna, która zawarła umowę z zakładem ubezpieczeń i obowiązana jest płacić składki ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.