Czy przydatne?

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym co to znaczy

Definicja UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM: Obiektem tego ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i gromadzenie poprzez niego środków finansowych na rachunkach udziałów w funduszu

Czym jest Ubezpieczenie na życie z znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Ubezpieczenie Bezskładkowe:
Co oznacza To jest forma ubezpieczenia, która powstaje gdy klient nie chce albo nie może kontynuować płacenia składek. Wówczas wartość polisy traktowana jest jako składka jednorazowa ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.
Znaczenie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny:
Co oznacza wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, gdy ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.
Znaczenie Uposażony:
Co oznacza Osoba albo organizacja wskazana poprzez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w razie Zgonu ubezpieczonego ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.
Znaczenie Uczestnik Funduszu Inwestycyjnego:
Co oznacza prawna i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr i które za wpłaty wniesione do funduszu nabyły i posiadają jednostki uczestnictwa ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.
Znaczenie Ubezpieczenie Podstawowe:
Co oznacza Wytwór ubezpieczeniowy, do którego można dokupić ubezpieczenia dodatkowe ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym.