Czy przydatne?

Definicja ALARM FAŁSZYWY W DOBREJ WIERZE

Co oznacza ALARM FAŁSZYWY W DOBREJ WIERZE: zgłaszający zjawisko zaobserwował objawy zagrożenia, na przykład: dymy, pary, zapachy, ale po przybyciu na miejsce zagrożenie samoistnie skończyło się bez możliwości stwierdzenia miejsca albo powody, nie stwarzało zagrożenia, na przykład para z urządzeń wentylacyjnych albo klimatyzacyjnych, dymy albo ognie technologiczne, wypalanie materiałów pod nadzorem w miejscach do tego celu przydzielonych, inne zdarzenia, które nie wymagały podjęcia działań ratowniczych

Czym jest ALARM FAŁSZYWY W DOBREJ WIERZE znaczenie w Słownik definicji A .

ZNACZENIE ALARM BOJOWY:
Co oznacza rozkaz albo umówiony sygnał podany dzięki radia,syreny lun innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziału (oddziału) w stan gotowości bojowej alarm fałszywy w dobrej wierze.
ZNACZENIE ALARM FAŁSZYWY Z INSTALACJI WYKRYWANIA:
Co oznacza instalacje wykrywania pożaru albo innych zagrożeń, wywołane zadziałaniem czujników z takich przyczyn, jak zwłaszcza: odbłyski światła, dostanie się chwilowe dymu do czujek, wada techniczna czujki alarm fałszywy w dobrej wierze.
ZNACZENIE ABSORPCJA:
Co oznacza pochłanianie substancji całą objętością innej substancji, przeważnie gazu poprzez ciecz albo ciało stałe alarm fałszywy w dobrej wierze.
ZNACZENIE ADHEZJA:
Co oznacza przyleganie cieczy do powierzchni ciała stałego. Ono jest rezultatem sił przyciągania działających między cząsteczkami ciała stałego i cieczy alarm fałszywy w dobrej wierze.
ZNACZENIE ALARM FAŁSZYWY ZŁOŚLIWY:
Co oznacza zgłaszając zjawisko sprawca miał na celu wprowadzenie podmiotów mechanizmu albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej w błąd alarm fałszywy w dobrej wierze.