Czy przydatne?

Definicja ALARM FAŁSZYWY W DOBREJ WIERZE

Co oznacza ALARM FAŁSZYWY W DOBREJ WIERZE: zgłaszający zjawisko zaobserwował objawy zagrożenia, na przykład: dymy, pary, zapachy, ale po przybyciu na miejsce zagrożenie samoistnie skończyło się bez możliwości stwierdzenia miejsca albo powody, nie stwarzało zagrożenia, na przykład para z urządzeń wentylacyjnych albo klimatyzacyjnych, dymy albo ognie technologiczne, wypalanie materiałów pod nadzorem w miejscach do tego celu przydzielonych, inne zdarzenia, które nie wymagały podjęcia działań ratowniczych

Czym jest ALARM FAŁSZYWY W DOBREJ WIERZE znaczenie w Słownik definicji A .

ZNACZENIE ALARM BOJOWY:
Co oznacza rozkaz albo umówiony sygnał podany dzięki radia,syreny lun innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziału (oddziału) w stan gotowości bojowej alarm fałszywy w dobrej wierze.
ZNACZENIE ABSORPCJA:
Co oznacza pochłanianie substancji całą objętością innej substancji, przeważnie gazu poprzez ciecz albo ciało stałe alarm fałszywy w dobrej wierze.
ZNACZENIE ANKIER:
Co oznacza zobacz kotew alarm fałszywy w dobrej wierze.
ZNACZENIE ALARM FAŁSZYWY ZŁOŚLIWY:
Co oznacza zgłaszając zjawisko sprawca miał na celu wprowadzenie podmiotów mechanizmu albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej w błąd alarm fałszywy w dobrej wierze.
ZNACZENIE ALARM FAŁSZYWY:
Co oznacza to jest wezwania podmiotów mechanizmu albo innych jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które naprawdę nie miało miejsca albo zaistniało, ale nie wymagało podjęcia działań ratowniczych alarm fałszywy w dobrej wierze.