Czy przydatne?

Co to jest Julian Tuwim

Co oznacza TUWIM JULIAN: pisarz, tłumacz. Współpracownik czasopisma "Pro arte et studio", później miesięcznika "Skamander" i"informacje Literackich" (od 1924) i pism satyrycznych, między innymi "Szpilek" (1936-39). Czołowy przedstawiciel ekipy poetyckiej Skamander, współzałożyciel kabaretu "Pikador" (1918), kierownik lit. kabaretów "Qui Pro Quo" (1919-32) i"Banda" (1932-34). Wczasie II wojny światowej wNowym Jorku współpracownik prasy emigracyjnej, wrócił do państwie w1946. Debiutował wierszem Prośba (1913) w"Kurierze Warszawskim". Inicjalna liryka T. zawierała akcenty buntu wobec literaturze Młodej Polski, pisarz sięgał nawet do wulgaryzmów, potocznym językiem łamał jej schemat elitarny. Odpowiednikiem są między innymi zbiory Czyhanie na Boga (1918), Sokrates tańczący (1920), Wierszy tom czwarty (1923). Z kolei wzbiorach Słowa we krwi (1926), Biblia cygańska (1933), Treść gorejąca (1936) pojawiają się refleksje filozoficzne i akcentowanie tradycji klasycznej iromantycznej. Jest także T. autorem utworów satyrycznych, między innymi Jarmark rymów (1934) iBal woperze (1936). Kwiaty polskie (1949), liryczno-epicki poemat dygresyjny napisany na obczyźnie, to istotna pozycja wdorobku twórczym autora. Obfita działalność przekładowa rozwijała się równolegle ztwórczością poetycką, czego odpowiednikiem są między innymi utwory Horacego, N. Gogola, A. Puszkina, J.A. Rimbauda i pisarzy amerykańskich. Zbiory osobliwości lit.-obyczajowych ukazały się wpozycjach: Czary iczarty polskie i Wypisy czarnoksięskie (1923), Polski leksykon pijacki iAntologia bachiczna (1935) i Cicer cum caule, a więc Groch zkapustą (1958-63). Był także T. autorem antologii Cztery wieki fraszki polskiej (1937), Polska nowela fantastyczna (1949) i szkiców zgromadzonych wraz zosobliwościami poetyckimi wtomie Pegaz dęba, a więc Panopticum poetyckie (1950). Wmistrzowskiej inowatorskiej artystycznej formie tworzył T. poezje dla dzieci, między innymi Lokomotywa, Słoń Trąbalski, Zosia Samosia (1938)

Czym jest Tuwim Julian znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tekstologia:
Co znaczy nauk., dział edukacji olit., obejmujący badanie historii tekstów wich materialnym istnieniu: od analizy brulionowych pomysłów autora, przez wersje rękopiśmienne, po następne publikacje. T. określa tuwim julian.
Wyraz Teatr Absurdu:
Co znaczy 50. XX w., którego artystów łączyły podobne poglądy dotyczące ludzkiej egzystencji: poczucie bezsensu, bezcelowości, niemożności porozumienia się, poczucie zagrożenia iabsurdalna ocena świata tuwim julian.
Wyraz Tołstoj Lew:
Co znaczy imyśliciel, moralista, uczestnik wojny krymskiej, arystokrata owielkim społecznikowskim nastawieniu ipełnym sprzeczności światopoglądzie, właściciel Jasnej Polany, postać wyjątkowa imonumentalna nie tuwim julian.
Wyraz Teatr Dramatyczny Miasta Stołecznego Warszawy:
Co znaczy mieszczący się wPałacu Kultury iNauki, teatr odużych możliwościach technicznych (4 sceny, sposobność dowolnego kształtowania przestrzeni teatralnej). Osiągnął indywidualność twórczą pod kierownictwem tuwim julian.
Wyraz Teatr Nő:
Co znaczy prehistorii. Początków upatruje się wtańcach szamańskich, gdy szaman utożsamia się zbóstwem, dla którego tańczył. Specjalny postęp t.N. przypada na moment od X do XV w. Wprzedstawieniach, przeważnie tuwim julian.