Czy przydatne?

Co to jest Julian Tuwim

Co oznacza TUWIM JULIAN: pisarz, tłumacz. Współpracownik czasopisma "Pro arte et studio", później miesięcznika "Skamander" i"informacje Literackich" (od 1924) i pism satyrycznych, między innymi "Szpilek" (1936-39). Czołowy przedstawiciel ekipy poetyckiej Skamander, współzałożyciel kabaretu "Pikador" (1918), kierownik lit. kabaretów "Qui Pro Quo" (1919-32) i"Banda" (1932-34). Wczasie II wojny światowej wNowym Jorku współpracownik prasy emigracyjnej, wrócił do państwie w1946. Debiutował wierszem Prośba (1913) w"Kurierze Warszawskim". Inicjalna liryka T. zawierała akcenty buntu wobec literaturze Młodej Polski, pisarz sięgał nawet do wulgaryzmów, potocznym językiem łamał jej schemat elitarny. Odpowiednikiem są między innymi zbiory Czyhanie na Boga (1918), Sokrates tańczący (1920), Wierszy tom czwarty (1923). Z kolei wzbiorach Słowa we krwi (1926), Biblia cygańska (1933), Treść gorejąca (1936) pojawiają się refleksje filozoficzne i akcentowanie tradycji klasycznej iromantycznej. Jest także T. autorem utworów satyrycznych, między innymi Jarmark rymów (1934) iBal woperze (1936). Kwiaty polskie (1949), liryczno-epicki poemat dygresyjny napisany na obczyźnie, to istotna pozycja wdorobku twórczym autora. Obfita działalność przekładowa rozwijała się równolegle ztwórczością poetycką, czego odpowiednikiem są między innymi utwory Horacego, N. Gogola, A. Puszkina, J.A. Rimbauda i pisarzy amerykańskich. Zbiory osobliwości lit.-obyczajowych ukazały się wpozycjach: Czary iczarty polskie i Wypisy czarnoksięskie (1923), Polski leksykon pijacki iAntologia bachiczna (1935) i Cicer cum caule, a więc Groch zkapustą (1958-63). Był także T. autorem antologii Cztery wieki fraszki polskiej (1937), Polska nowela fantastyczna (1949) i szkiców zgromadzonych wraz zosobliwościami poetyckimi wtomie Pegaz dęba, a więc Panopticum poetyckie (1950). Wmistrzowskiej inowatorskiej artystycznej formie tworzył T. poezje dla dzieci, między innymi Lokomotywa, Słoń Trąbalski, Zosia Samosia (1938)

Czym jest Tuwim Julian znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tzara Tristan:
Co znaczy pochodzenia rumuńskiego. Wprowadził termin dada , pierwszy także użył terminu sztuka abstrakcyjna . W1916 wraz zH.Ballem i H. Arpem zainicjował ruch zwany dadaizmem. Założyli wZurychu Cabaret tuwim julian.
Wyraz Tycjan, Właśc. Tiziano Vecellio:
Co znaczy znajwybitniejszych twórców dojrzałego renesansu; związany zkręgiem humanistów weneckich, przedstawiciel malarstwa weneckiego. Rysownik królów, książąt, cesarzy ipapieży; nadworny rysownik cesarza tuwim julian.
Wyraz Tasso Torquato:
Co znaczy zFerrarą, Neapolem iRzymem. Autor dramatu pasterskiego Amintas (1573, przeł. na jęz. pol. poprzez J.A. Morsztyna), którego tematem są dzieje miłości tytułowego bohatera do nieczułej nimfy; świat tuwim julian.
Wyraz Tespis:
Co znaczy nazywany artystą gr. tragedii. Wczasie Ogromnych Dionizji (534 przed naszą erą) wprowadził do występów chóru aktora, który wiódł dialog z koryfeuszem ichórem. T. był także artystą pierwszego teatru tuwim julian.
Wyraz Tren:
Co znaczy literaturze żałobnej, pieśń lamentacyjna ocharakterze elegijnym, wyrażająca żal zpowodu czyjejś zgonu, rozpatrująca gesty imyśli zmarłego i zawierająca pochwałę jego zalet izasług. T. pisali poeci tuwim julian.