Czy przydatne?

Co to jest Iwan Turgieniew

Co oznacza TURGIENIEW IWAN: poeta ros., autor realistycznych powieści, opowiadań idramatów. Proza T. odznacza się mistrzowskim stylem, liryzmem igłęboką analizą psychologiczną kreślonych postaci. Twórczość lit. rozpoczynał od prób poetyckich, do nich zaliczają się poemat Parasza (1843) ipoemat satyryczny Dziedzic (1846). Później tworzył opowiadania, na przykład Zapiski myśliwego (1847-52), Asia (1858), Wiosenne wody (1872), Pierwsza miłość (1880) irealistyczne powieści psychologiczno-obyczajowe: Rudin (1856), Szlacheckie gniazdo (1859), Wprzededniu (1860), Ojcowie idzieci (1862). Wpowieściach Dym (1867) iNowizna (1877) ujawnił swój krytyczny relacja do radykalizmu społ. iidei narodnictwa. Każda zpowieści spotykała się uwspółczesnych zogromnym zainteresowaniem, była wydarzeniem lit. Ztwórczości dramatycznej najgłośniejszą sztuką jest Miesiąc na wsi (1849), należący do stałego kanonu ros. teatrów. Pod koniec życia wydał cykl
refleksyjny Literatura prozą (cz.
1, 1882; cz. 2, 1930)

Czym jest Turgieniew Iwan znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tintoretto, Właśc. Jacopo Robusti:
Co znaczy przedstawiciel malarstwa weneckiego. WWenecji prowadził warsztat, gdzie zatrudniał uczniów, między innymi syna Domenica. Artysta obrazów monumentalnych, dekoracyjnych, otematyce hist. irel. Na turgieniew iwan.
Wyraz Topika Chrześcijańska:
Co znaczy zainteresowań artystów lit. iinnych sztuk pięknych problematyką rel., metafizyczną iegzystencjalną od średniowiecza do współcz., przywoływanie symboli, obrazów imotywów chrześc., na przykład turgieniew iwan.
Wyraz Triennale:
Co znaczy krajowe wystawy sztuki odbywające się co 3 lata, na przykład Triennale Rysunku we Wrocławiu (od 1965, od 1977 międzynarod.), Międzynarodowe Triennale Grafiki wKrakowie. Zobacz także biennale turgieniew iwan.
Wyraz Transcendentalizm:
Co znaczy obecna wlit. refleksyjnej, filoz., medytacyjnej od antyku do współczesności; symbol przekroczenia świata w Koranie. NT oddycha transcendencją rozumianą jako zupełna, niezależna, duchowa wolność od turgieniew iwan.
Wyraz Tragizm:
Co znaczy kategorii estetycznych ietycznych, potem filoz., skodyfikowana już poprzez Arystotelesa wPoetyce; jest metodą istnienia człowieka wświecie nierozwiązywalnych konfliktów wartości albo nieuniknionych turgieniew iwan.