Czy przydatne?

Co to jest Stanisław Trembecki

Co oznacza TREMBECKI STANISŁAW: pisarz oświecenia, dramatopisarz, tłumacz, członek WTPN. Debiutował alegoryczną bajką Opuchły (1773); potem na łamach "Zabaw Przyjemnych iPożytecznych" publikował Bajki wybrane Ezopa, zrezygnował wnich zformy epigramatycznej, tworząc fabularne narracje pisane językiem zindywidualizowanym, pośród nich sporo trawestacji zfranc. poety J. La Fontainea. Wpoemacie Polanka (1779, wyd. 1805) opisał dobra księcia S. Poniatowskiego, bratanka króla. Pisał libertyńskie wiersze: Oda na ruinę zakonu jezuitów, Oda nie do druku (1773); artysta literaturze rokokowej, wktórej funkcje zabawowe dominują nad wychowawczymi, na przykład Kąpiel, Powązki (1774) są pochwałą uroków ogrodów magnackich. Ulubieniec króla Stanisława Augusta, umacniał piórem jego autorytet, bronił jego polityki wmistrzowskich stylistycznie odach ilistach poetyckich, między innymi Dnia siódmego września (1773), towarzyszył mu na wygnaniu wGrodnie iPetersburgu (1795), potem znalazł oparcie uFamilii Czartoryskich iw Tulczynie na Ukrainie na dworze magnackim S.Sz. Potockiego (od 1804). Tu napisał swój ostatni poemat Sofiówka (1806), refleksję filoz. nad toposem ogrodu, utwór entuzjastycznie przyjęty poprzez A. Mickiewicza, który przełożył fragment na jęz. franc. (1815), pisząc objaśnienia po polsku iwłączając jej dwuwiersz do Pana Tadeusza. T. przełożył komedię Woltera Syn marnotrawny (1779, wystawioną wTeatrze Narodowym), poezję Horacego, Tassa. Wywarł ogromny wpływ na postęp literaturze stanisławowskiej. Twórczość T. reprezentowała poetykę klasycyzmu, aw filozofii oświeceniowy racjonalizm
Wyraz Tiffany Charles Lewis:
Co znaczy srebra ibiżuterii, zał. w1837 r. firmę sprzedającą srebra ibiżuterię. Współpracował ze wybitnymi plastykami iprojektantami. We własnych projektach łączył srebro ze złotem imiedzią, co było wowym trembecki stanisław co to jest.
Wyraz Truwerzy:
Co znaczy franc. poeci ikompozytorzy XII-XIV w. tworzący wpłn. Francji poezję epicką, tak zwany chansons de geste i dworską lirykę miłosną inspirowaną twórczością trubadurów trembecki stanisław definicja.
Wyraz Tragedia:
Co znaczy wktórym wyróżniającą kategorią jest tragizm jako nierozwiązywalny konflikt dwóch uprawnionych sił: na przykład prawa boskiego ipaństwowego. Uźródeł narodzin t. tkwi obrzęd rel. ku czci boga wina trembecki stanisław co znaczy.
Wyraz Thriller:
Co znaczy popularnej nazywany także dreszczowcem. Utwór lit. albo video., którego celem jest wywołanie uodbiorcy silnego emocjonalnego napięcia. Prezentuje zazwyczaj losy bohaterów, którzy przeżywają trembecki stanisław słownik.
Wyraz Teatr Inscenizacji:
Co znaczy zrodzona wczasie Ogromnej Reformy Teatru, zrealizowana poprzez S. Wyspiańskiego, apóźniej W. Meyerholda; użytkowana poprzez Craiga, Appię, Wachtangowa, Piscatora, Baty, Schillera. Świadomość takiego trembecki stanisław znaczenie.

Czym jest Trembecki Stanisław znaczenie w Słownik pisownia T .

  • Dodano:
  • Autor: