Czy przydatne?

Co to jest Stanisław Trembecki

Co oznacza TREMBECKI STANISŁAW: pisarz oświecenia, dramatopisarz, tłumacz, członek WTPN. Debiutował alegoryczną bajką Opuchły (1773); potem na łamach "Zabaw Przyjemnych iPożytecznych" publikował Bajki wybrane Ezopa, zrezygnował wnich zformy epigramatycznej, tworząc fabularne narracje pisane językiem zindywidualizowanym, pośród nich sporo trawestacji zfranc. poety J. La Fontainea. Wpoemacie Polanka (1779, wyd. 1805) opisał dobra księcia S. Poniatowskiego, bratanka króla. Pisał libertyńskie wiersze: Oda na ruinę zakonu jezuitów, Oda nie do druku (1773); artysta literaturze rokokowej, wktórej funkcje zabawowe dominują nad wychowawczymi, na przykład Kąpiel, Powązki (1774) są pochwałą uroków ogrodów magnackich. Ulubieniec króla Stanisława Augusta, umacniał piórem jego autorytet, bronił jego polityki wmistrzowskich stylistycznie odach ilistach poetyckich, między innymi Dnia siódmego września (1773), towarzyszył mu na wygnaniu wGrodnie iPetersburgu (1795), potem znalazł oparcie uFamilii Czartoryskich iw Tulczynie na Ukrainie na dworze magnackim S.Sz. Potockiego (od 1804). Tu napisał swój ostatni poemat Sofiówka (1806), refleksję filoz. nad toposem ogrodu, utwór entuzjastycznie przyjęty poprzez A. Mickiewicza, który przełożył fragment na jęz. franc. (1815), pisząc objaśnienia po polsku iwłączając jej dwuwiersz do Pana Tadeusza. T. przełożył komedię Woltera Syn marnotrawny (1779, wystawioną wTeatrze Narodowym), poezję Horacego, Tassa. Wywarł ogromny wpływ na postęp literaturze stanisławowskiej. Twórczość T. reprezentowała poetykę klasycyzmu, aw filozofii oświeceniowy racjonalizm

Czym jest Trembecki Stanisław znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Turgieniew Iwan:
Co znaczy realistycznych powieści, opowiadań idramatów. Proza T. odznacza się mistrzowskim stylem, liryzmem igłęboką analizą psychologiczną kreślonych postaci. Twórczość lit. rozpoczynał od prób poetyckich, do trembecki stanisław.
Wyraz Triolet:
Co znaczy strofy złożonej z8 wersów, zktórych pierwszy powtarza się precyzyjnie albo zniewielkimi zmianami jako wers czwarty isiódmy, adrugi wostatnim; najczęstszy układ rymowy całości: ab aa ab ab; zbliżony trembecki stanisław.
Wyraz Teatr Alternatywny:
Co znaczy niekonwencjonalne ekipy teatralne tworzące poza ogólnym systemem teatru repertuarowego. Termin ten obejmuje różne ustalenia (teatr otwarty, teatr kontrkulturalny), wywodzi się zkultury alternatywnej trembecki stanisław.
Wyraz Teatr Lalek:
Co znaczy konwencja teatru, wktórym postać jest przedstawiana poprzez lalkę, co wymaga odmiennych wporównaniu zteatrem aktorskim środków wyrazu, jakimi posługują się artysty - reżyser, scenograf, aktor trembecki stanisław.
Wyraz Tespis:
Co znaczy nazywany artystą gr. tragedii. Wczasie Ogromnych Dionizji (534 przed naszą erą) wprowadził do występów chóru aktora, który wiódł dialog z koryfeuszem ichórem. T. był także artystą pierwszego teatru trembecki stanisław.