Czy przydatne?

Co to jest Stanisław Trembecki

Co oznacza TREMBECKI STANISŁAW: pisarz oświecenia, dramatopisarz, tłumacz, członek WTPN. Debiutował alegoryczną bajką Opuchły (1773); potem na łamach "Zabaw Przyjemnych iPożytecznych" publikował Bajki wybrane Ezopa, zrezygnował wnich zformy epigramatycznej, tworząc fabularne narracje pisane językiem zindywidualizowanym, pośród nich sporo trawestacji zfranc. poety J. La Fontainea. Wpoemacie Polanka (1779, wyd. 1805) opisał dobra księcia S. Poniatowskiego, bratanka króla. Pisał libertyńskie wiersze: Oda na ruinę zakonu jezuitów, Oda nie do druku (1773); artysta literaturze rokokowej, wktórej funkcje zabawowe dominują nad wychowawczymi, na przykład Kąpiel, Powązki (1774) są pochwałą uroków ogrodów magnackich. Ulubieniec króla Stanisława Augusta, umacniał piórem jego autorytet, bronił jego polityki wmistrzowskich stylistycznie odach ilistach poetyckich, między innymi Dnia siódmego września (1773), towarzyszył mu na wygnaniu wGrodnie iPetersburgu (1795), potem znalazł oparcie uFamilii Czartoryskich iw Tulczynie na Ukrainie na dworze magnackim S.Sz. Potockiego (od 1804). Tu napisał swój ostatni poemat Sofiówka (1806), refleksję filoz. nad toposem ogrodu, utwór entuzjastycznie przyjęty poprzez A. Mickiewicza, który przełożył fragment na jęz. franc. (1815), pisząc objaśnienia po polsku iwłączając jej dwuwiersz do Pana Tadeusza. T. przełożył komedię Woltera Syn marnotrawny (1779, wystawioną wTeatrze Narodowym), poezję Horacego, Tassa. Wywarł ogromny wpływ na postęp literaturze stanisławowskiej. Twórczość T. reprezentowała poetykę klasycyzmu, aw filozofii oświeceniowy racjonalizm

Czym jest Trembecki Stanisław znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Trubadurzy:
Co znaczy kompozytorzy iśpiewacy, popularni wpłd. Francji wXI-XIII w. Tworzyli iwykonywali krótkie pieśni charakteryzujące się kunsztowną metodą, wktórych opiewali rycerskie cnoty, szerzyli kult damy trembecki stanisław.
Wyraz Teatr Awangardowy:
Co znaczy się nowymi, niekonwencjonalnymi środkami wyrazu, wystawiający nieznany, nietypowy repertuar. Wlatach 50. i60. za awangardę była uważana na przykład dramaturgia E. Ionesco, J. Geneta, S. Becketta trembecki stanisław.
Wyraz Topika Judajska:
Co znaczy loci communes odnoszące się do Żydów wprzypowieściach, pouczeniach, legendach, fabułach, na przykład wpoezji J. Żuławskiego Księgi żydowskie, Koniec Mesjasza. Prawo żydowskie oddaje J. Stryjkowski trembecki stanisław.
Wyraz Teizm:
Co znaczy istotę nadprzyrodzoną, rozumną, osobową siłę transcendentną; stwórcę świata wpływającego na jego losy. Odmiana monoteizmu. Wg zwolenników t. Bóg stworzył świat, zapewnia jego trwanie, obdarza trembecki stanisław.
Wyraz Teatr Kabuki:
Co znaczy teatr jap. powstały wkońcu XVI w., zapoczątkowany poprzez wykonującą obrzędowy taniec buddyjski tancerkę Okuni. Założyła ona specjalnie szkolony zespół tancerek iaktorów. Wkrótce zabroniono kobietom trembecki stanisław.