Czy przydatne?

Co to jest Tradycja

Co oznacza TRADYCJA: mechanizm przekazywania ustalonych wartości zpokolenia na pokolenie, również obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, wydarzeń zprzeszłości traktowanych jako historia, na przykład wKoranie objawienia zMekki iMedyny. Tradycja chrześc. przekazuje Boże Objawienia od Chrystusa poprzez apostołów po dzisiejszy dzień. T. językowa - jedno zkryteriów poprawności jęz., aprobujące wmowie ipiśmie te środki, które zdawien dawna występują wjęzyku pol., tak zwany zwyczaj językowy. T. literacka - dziedzictwo kultury, wyrażające się wszacunku (i żywej inspiracji) i nawiązaniach do konwencji, stylu, prądu literackiego, kierunku, który obowiązuje whistorii lit. od antyku do współczesności, na przykład dzięki takim zjawiskom, jak aluzja, reminiscencja lit., toposy, polemiki lit., parodie itp

Czym jest tradycja znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tragizm:
Co znaczy kategorii estetycznych ietycznych, potem filoz., skodyfikowana już poprzez Arystotelesa wPoetyce; jest metodą istnienia człowieka wświecie nierozwiązywalnych konfliktów wartości albo nieuniknionych tradycja.
Wyraz Techno:
Co znaczy popularnej wlatach 90. XX w. muzyki tanecznej (powstałej wDetroit), opartej na jednostajnym rytmie, elektronicznych brzmieniach. Tendencja aktualnie rozszerza się, obejmując nie tylko muzykę, lecz tradycja.
Wyraz Tekstologia:
Co znaczy nauk., dział edukacji olit., obejmujący badanie historii tekstów wich materialnym istnieniu: od analizy brulionowych pomysłów autora, przez wersje rękopiśmienne, po następne publikacje. T. określa tradycja.
Wyraz Typologia Języków:
Co znaczy wg ich struktury fonologicznej, morfologicznej, składniowej, leksykalnej i tak dalej wg określonych zasad; obiektem badań t.j. mogą być języki należące do tej samej rodziny jęz. (na przykład tradycja.
Wyraz Teatr Osobny:
Co znaczy poprzez poetę M. Białoszewskiego teatr, który artysta nazwał Teatrem Białoszewskiego . Nazwa T.O. obejmuje 3 fazy (1955-63): Teatr na Tarczyńskiej (w prywatnym mieszkaniu), kilka spektakli granych tradycja.