Czy przydatne?

Co to jest Tradycja

Co oznacza TRADYCJA: mechanizm przekazywania ustalonych wartości zpokolenia na pokolenie, również obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, wydarzeń zprzeszłości traktowanych jako historia, na przykład wKoranie objawienia zMekki iMedyny. Tradycja chrześc. przekazuje Boże Objawienia od Chrystusa poprzez apostołów po dzisiejszy dzień. T. językowa - jedno zkryteriów poprawności jęz., aprobujące wmowie ipiśmie te środki, które zdawien dawna występują wjęzyku pol., tak zwany zwyczaj językowy. T. literacka - dziedzictwo kultury, wyrażające się wszacunku (i żywej inspiracji) i nawiązaniach do konwencji, stylu, prądu literackiego, kierunku, który obowiązuje whistorii lit. od antyku do współczesności, na przykład dzięki takim zjawiskom, jak aluzja, reminiscencja lit., toposy, polemiki lit., parodie itp

Czym jest tradycja znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Tytani:
Co znaczy za namową matki wystąpili przeciw tacie pod wodzą najmłodszego Kronosa, okaleczyli go ipozbawili władzy, uwalniając jednocześnie swych starszych braci, cyklopów ihekatonchejrów zTartaru. Kronos tradycja.
Wyraz Tokarczuk Olga:
Co znaczy pokolenia, zwykształcenia psycholog. Autorka książek: Podróż ludzi księgi (1993, nagrodzona wkonkursie Pol. Tow. Wydawców Książek), osadzona wrealiach XVII-wiecznej Francji historia tajemniczej tradycja.
Wyraz Tragedia:
Co znaczy wktórym wyróżniającą kategorią jest tragizm jako nierozwiązywalny konflikt dwóch uprawnionych sił: na przykład prawa boskiego ipaństwowego. Uźródeł narodzin t. tkwi obrzęd rel. ku czci boga wina tradycja.
Wyraz Twardowski Jan:
Co znaczy Debiutował w1936 r. tomikiem Powrót Andersena; wczasie okupacji walczył wAK, absolwent polonistyki UW. Po wojnie (1948) duszpasterz szkół dla dzieci upośledzonych; zwany jest pisarzem uśmiechniętego tradycja.
Wyraz Terlecki Olgierd:
Co znaczy dziennikarz, krytyk, historyk, żołnierz II Korpusu Wojska Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino. Doświadczenia wojenne pol. żołnierzy na Zachodzie iich późniejsze losy są tematem trylogii tradycja.