Czy przydatne?

Co to jest Chrześcijańska Topika

Co oznacza TOPIKA CHRZEŚCIJAŃSKA: symbol zainteresowań artystów lit. iinnych sztuk pięknych problematyką rel., metafizyczną iegzystencjalną od średniowiecza do współcz., przywoływanie symboli, obrazów imotywów chrześc., na przykład biografia Chrystusa weurop. malarstwie, epizod kuszenia na pustyni, Chrystusa ukrzyżowanego izmartwychwstałego (J. Kasprowicza Chrystus, T. Micińskiego Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni, R. Brandstaettera Jezus zNazaretu); postać Ducha Św. whymnach (na przykład S. Wyspiańskiego Veni Creator, Cz. Miłosza Oeconomia divina), lit. wizerunki Maryi wmodlitwie poetyckiej, litanii, godzinkach, hymnach (na przykład romantyczny obraz M.B. Hetmanki wpoezji niepodległościowej, Maryi opiekunki wpoezji Kasprowicza Salve Regina, Mater dolorosa, we fragmencie dramatycznym S. Wyspiańskiego Królowa korony polskiej, whymnach maryjnych R. Brandstaettera, A. Kamieńskiej). Również liryczne portrety bibl. postaci: Szatana (na przykład wRaju utraconym Miltona),
Hioba (na przykład Drugie szczęście Hioba A.Kamieńskiej), Judasza (na przykład dramat K.H. Rostworowskiego Judasz zKariothu), Salome, Marii Magdaleny, na przykład wpoezji K. Przerwy Tetmajera, K. Zawistowskiej, wpowieści G. Daniłowskiego. Motywy Sądu Ostatecznego widać wpoezji młodopolskiej (Dies irae J. Kasprowicza, L. Rydel, J. Żuławski), wmalarstwie H. Memlinga, H. Boscha, Michała Anioła fresk wKaplicy Sykstyńskiej wWatykanie, motyw Apokalipsy wdrzeworytach A. Drera, wmalarstwie J. Lebensteina, winscenizacji teatralnej Teatru Laboratorium J. Grotowskiego
Wyraz Topika Judajska:
Co znaczy loci communes odnoszące się do Żydów wprzypowieściach, pouczeniach, legendach, fabułach, na przykład wpoezji J. Żuławskiego Księgi żydowskie, Koniec Mesjasza. Prawo żydowskie oddaje J. Stryjkowski topika chrześcijańska co to jest.
Wyraz Teatr Ósmego Dnia:
Co znaczy wPoznaniu jako Studencki Teatr Literaturze Ósmego Dnia nazwę zaczerpnął zZielonej Gęsi K.I.Gałczyńskiego ( siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał, aósmego stworzył teatr ); alternatywny teatr studencki topika chrześcijańska definicja.
Wyraz Tintoretto, Właśc. Jacopo Robusti:
Co znaczy przedstawiciel malarstwa weneckiego. WWenecji prowadził warsztat, gdzie zatrudniał uczniów, między innymi syna Domenica. Artysta obrazów monumentalnych, dekoracyjnych, otematyce hist. irel. Na topika chrześcijańska co znaczy.
Wyraz Tischner Józef:
Co znaczy prof. teologii na UJ ifilozofii na ATK; autor esejów Świat ludzkiej nadziei (1975), Polski kształt dialogu (1981), Nieszczęsny dar wolności (1981), Etyka solidarności (1981). T. podkreśla, iż topika chrześcijańska słownik.
Wyraz Trembecki Stanisław:
Co znaczy dramatopisarz, tłumacz, członek WTPN. Debiutował alegoryczną bajką Opuchły (1773); potem na łamach Zabaw Przyjemnych iPożytecznych publikował Bajki wybrane Ezopa, zrezygnował wnich zformy topika chrześcijańska znaczenie.

Czym jest topika chrześcijańska znaczenie w Słownik pisownia T .

  • Dodano:
  • Autor: