Czy przydatne?

Co to jest Chrześcijańska Topika

Co oznacza TOPIKA CHRZEŚCIJAŃSKA: symbol zainteresowań artystów lit. iinnych sztuk pięknych problematyką rel., metafizyczną iegzystencjalną od średniowiecza do współcz., przywoływanie symboli, obrazów imotywów chrześc., na przykład biografia Chrystusa weurop. malarstwie, epizod kuszenia na pustyni, Chrystusa ukrzyżowanego izmartwychwstałego (J. Kasprowicza Chrystus, T. Micińskiego Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni, R. Brandstaettera Jezus zNazaretu); postać Ducha Św. whymnach (na przykład S. Wyspiańskiego Veni Creator, Cz. Miłosza Oeconomia divina), lit. wizerunki Maryi wmodlitwie poetyckiej, litanii, godzinkach, hymnach (na przykład romantyczny obraz M.B. Hetmanki wpoezji niepodległościowej, Maryi opiekunki wpoezji Kasprowicza Salve Regina, Mater dolorosa, we fragmencie dramatycznym S. Wyspiańskiego Królowa korony polskiej, whymnach maryjnych R. Brandstaettera, A. Kamieńskiej). Również liryczne portrety bibl. postaci: Szatana (na przykład wRaju utraconym Miltona),
Hioba (na przykład Drugie szczęście Hioba A.Kamieńskiej), Judasza (na przykład dramat K.H. Rostworowskiego Judasz zKariothu), Salome, Marii Magdaleny, na przykład wpoezji K. Przerwy Tetmajera, K. Zawistowskiej, wpowieści G. Daniłowskiego. Motywy Sądu Ostatecznego widać wpoezji młodopolskiej (Dies irae J. Kasprowicza, L. Rydel, J. Żuławski), wmalarstwie H. Memlinga, H. Boscha, Michała Anioła fresk wKaplicy Sykstyńskiej wWatykanie, motyw Apokalipsy wdrzeworytach A. Drera, wmalarstwie J. Lebensteina, winscenizacji teatralnej Teatru Laboratorium J. Grotowskiego

Czym jest topika chrześcijańska znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Turner William, Właśc. Joseph Mallord W. T.,:
Co znaczy angielskiego:, pejzażysta. Osiągnął mistrzostwo wtechnice akwarelowej, podniósł pejzaż do uniwersalnego środka wypowiedzi artystycznej. Całe życie podróżował, malując między innymi Walię, Szkocję topika chrześcijańska.
Wyraz Teatr Uliczny:
Co znaczy nawiązujące do idei uczestnictwa widzów wzdarzeniu. Wlatach 60. pojawił się na fali kontrkultury podejmując problemy społ. ipolit., na przykład Bread and Puppet Theatre, Akademia Ruchu, Teatr Ósmego topika chrześcijańska.
Wyraz Thorvaldsen Bertel:
Co znaczy przedstawiciel klasycyzmu, prof. akademii wKopenhadze, członek Akademii Św. Łukasza wRzymie; wiele podróżował do Rzymu, Niemiec, był także wPolsce. Tworzył rzeźby otematyce hist. (na przykład Wjazd topika chrześcijańska.
Wyraz Tekst Rockowy:
Co znaczy związanej z młodzieżową subkulturą. Wywodzi się zbluesa, muzyki country irock and rolla. Jako komunikat pełnię osiąga wharmonii z wyrazem, muzyką iwykonaniem. WPolsce t.r. zaistniał pod koniec l. 70 topika chrześcijańska.
Wyraz Tercyna:
Co znaczy której środkowy wers rymuje się zpierwszym itrzecim wersem następnej strofy (w układzie rymów aba bcb cdc ded). Utwór pisany t. jest skończony zazwyczaj jednym albo kilkoma wersami dopełniającymi topika chrześcijańska.