Czy przydatne?

Co to jest Terencjusz, Publius Terentius Afer

Co oznacza TERENCJUSZ, PUBLIUS TERENTIUS AFER: komediopisarz rzym., wyzwoleniec, zpochodzenia Kartagińczyk. Autor 6 komedii, będących przeróbkami zMenandra, które odznaczały się niezłą kompozycją, wytwornym językiem, błyskotliwą polemiką lit. umieszczoną wprologu i sprawnie zakreślonymi charakterami. Zachowane utwory: Niewiasta zAndrois, Teściowa, Eunuch, Phormio, Bracia i Samodręczyciel, zktórego pochodzi słynne zdanie, upowszechnione wlit. imyśli renesansu: "Człowiekiem jestem inic, co ludzkie, nie jest mi obce" (Homo sum, humani nil ame alienum puto)

Czym jest Terencjusz, Publius Terentius znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teatr Kabuki:
Co znaczy teatr jap. powstały wkońcu XVI w., zapoczątkowany poprzez wykonującą obrzędowy taniec buddyjski tancerkę Okuni. Założyła ona specjalnie szkolony zespół tancerek iaktorów. Wkrótce zabroniono kobietom terencjusz, publius terentius afer.
Wyraz Toulouse-Lautrec Henri De:
Co znaczy malarz, grafik, przedstawiciel postimpresjonizmu. Pochodził zbogatej arystokratycznej rodziny; inicjalnie rozpoczął malować konie; po wypadku wdzieciństwie został kaleką. Pierwszym nauczycielem terencjusz, publius terentius afer.
Wyraz Topika Chrześcijańska:
Co znaczy zainteresowań artystów lit. iinnych sztuk pięknych problematyką rel., metafizyczną iegzystencjalną od średniowiecza do współcz., przywoływanie symboli, obrazów imotywów chrześc., na przykład terencjusz, publius terentius afer.
Wyraz Teozofia:
Co znaczy ocharakterze rel.; koncepcja zakładająca sposobność kontaktu człowieka ze światem mistycznym, poznanie tajemnicy dzięki wiedzy ipraktyk medytacyjnych; pisma teozoficzne - teksty filoz.-rel.-mistyczne terencjusz, publius terentius afer.
Wyraz Tremendyzm:
Co znaczy kierunek lit. eksponujący sceny brutalne, przerażające, wnaturze ludzkiej skłonność do okrucieństwa; posługiwał się także groteską; t. wykreował wswej twórczości C.J. Cela terencjusz, publius terentius afer.