Czy przydatne?

Co to jest Terencjusz, Publius Terentius Afer

Co oznacza TERENCJUSZ, PUBLIUS TERENTIUS AFER: komediopisarz rzym., wyzwoleniec, zpochodzenia Kartagińczyk. Autor 6 komedii, będących przeróbkami zMenandra, które odznaczały się niezłą kompozycją, wytwornym językiem, błyskotliwą polemiką lit. umieszczoną wprologu i sprawnie zakreślonymi charakterami. Zachowane utwory: Niewiasta zAndrois, Teściowa, Eunuch, Phormio, Bracia i Samodręczyciel, zktórego pochodzi słynne zdanie, upowszechnione wlit. imyśli renesansu: "Człowiekiem jestem inic, co ludzkie, nie jest mi obce" (Homo sum, humani nil ame alienum puto)

Czym jest Terencjusz, Publius Terentius znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Trojańska Wojna:
Co znaczy gr. władców pod wodzą króla Myken Agamemnona przeciwko Troi. Badania nauk. potwierdzają ekspansję Achajów na tereny Azji Mniejszej wXIIw. przed naszą erą, której pierwotną powodem był mit. spór terencjusz, publius terentius afer.
Wyraz Translacja:
Co znaczy zobacz przekład terencjusz, publius terentius afer.
Wyraz Tren:
Co znaczy literaturze żałobnej, pieśń lamentacyjna ocharakterze elegijnym, wyrażająca żal zpowodu czyjejś zgonu, rozpatrująca gesty imyśli zmarłego i zawierająca pochwałę jego zalet izasług. T. pisali poeci terencjusz, publius terentius afer.
Wyraz Toulouse-Lautrec Henri De:
Co znaczy malarz, grafik, przedstawiciel postimpresjonizmu. Pochodził zbogatej arystokratycznej rodziny; inicjalnie rozpoczął malować konie; po wypadku wdzieciństwie został kaleką. Pierwszym nauczycielem terencjusz, publius terentius afer.
Wyraz Transcendentalizm:
Co znaczy obecna wlit. refleksyjnej, filoz., medytacyjnej od antyku do współczesności; symbol przekroczenia świata w Koranie. NT oddycha transcendencją rozumianą jako zupełna, niezależna, duchowa wolność od terencjusz, publius terentius afer.