Czy przydatne?

Co to jest Tercyna

Co oznacza TERCYNA: strofa trójwersowa, której środkowy wers rymuje się zpierwszym itrzecim wersem następnej strofy (w układzie rymów aba bcb cdc ded). Utwór pisany t. jest skończony zazwyczaj jednym albo kilkoma wersami dopełniającymi; klasycznym odpowiednikiem jest początkowa strofa Boskiej Komedii Dantego: "W życiu wędrowca, na połowie czasu, / Straciwszy zoczu szlak nieomylnej drogi, / Wgłębi ciemnego znalazłem się lasu". Wliryce pol. stosowali t. między innymi: J. Kochanowski wPieśniach, J. Słowacki wwierszu Rzym, A. Asnyk wSonetach nad głębiami, L. Staff, J. Kasprowicz wpoemacie Chrystus

Czym jest tercyna znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Teatr Lalek:
Co znaczy konwencja teatru, wktórym postać jest przedstawiana poprzez lalkę, co wymaga odmiennych wporównaniu zteatrem aktorskim środków wyrazu, jakimi posługują się artysty - reżyser, scenograf, aktor tercyna.
Wyraz Trojańska Wojna:
Co znaczy gr. władców pod wodzą króla Myken Agamemnona przeciwko Troi. Badania nauk. potwierdzają ekspansję Achajów na tereny Azji Mniejszej wXIIw. przed naszą erą, której pierwotną powodem był mit. spór tercyna.
Wyraz Tischner Józef:
Co znaczy prof. teologii na UJ ifilozofii na ATK; autor esejów Świat ludzkiej nadziei (1975), Polski kształt dialogu (1981), Nieszczęsny dar wolności (1981), Etyka solidarności (1981). T. podkreśla, iż tercyna.
Wyraz Teatr Awangardowy:
Co znaczy się nowymi, niekonwencjonalnymi środkami wyrazu, wystawiający nieznany, nietypowy repertuar. Wlatach 50. i60. za awangardę była uważana na przykład dramaturgia E. Ionesco, J. Geneta, S. Becketta tercyna.
Wyraz Terlecki Tymon:
Co znaczy teatrolog, eseista. Wczasie II wojny światowej żołnierz sił zbrojnych na Zachodzie, pozostał na emigracji. Wlatach 1939-49 wydawał tyg. Polska Walcząca ; stały współpracownik londyńskiego tercyna.