Czy przydatne?

Co to jest Tercyna

Co oznacza TERCYNA: strofa trójwersowa, której środkowy wers rymuje się zpierwszym itrzecim wersem następnej strofy (w układzie rymów aba bcb cdc ded). Utwór pisany t. jest skończony zazwyczaj jednym albo kilkoma wersami dopełniającymi; klasycznym odpowiednikiem jest początkowa strofa Boskiej Komedii Dantego: "W życiu wędrowca, na połowie czasu, / Straciwszy zoczu szlak nieomylnej drogi, / Wgłębi ciemnego znalazłem się lasu". Wliryce pol. stosowali t. między innymi: J. Kochanowski wPieśniach, J. Słowacki wwierszu Rzym, A. Asnyk wSonetach nad głębiami, L. Staff, J. Kasprowicz wpoemacie Chrystus

Czym jest tercyna znaczenie w Słownik pisownia T .

Wyraz Taoizm:
Co znaczy klasycznej filozofii chińskiej sformułowana około IV- II w. przed naszą erą, zainicjowana przedtem poprzez Lao-tsy, autora fundamentalnego traktatu t. Daode-jing. Teoretycy skupieni wokół akademii tercyna.
Wyraz Teatr Ósmego Dnia:
Co znaczy wPoznaniu jako Studencki Teatr Literaturze Ósmego Dnia nazwę zaczerpnął zZielonej Gęsi K.I.Gałczyńskiego ( siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał, aósmego stworzył teatr ); alternatywny teatr studencki tercyna.
Wyraz Topika Antyczna:
Co znaczy motywy, obrazy, postaci, formuły poetyckie ischematy obecne wsztukach pięknych, wlit. europ., wtym pol., jako świadectwo wpływów, nawiązań, kontynuacji iodwołań do antycznej tradycji tercyna.
Wyraz Tespis:
Co znaczy nazywany artystą gr. tragedii. Wczasie Ogromnych Dionizji (534 przed naszą erą) wprowadził do występów chóru aktora, który wiódł dialog z koryfeuszem ichórem. T. był także artystą pierwszego teatru tercyna.
Wyraz Teoria Literatury:
Co znaczy wiedzy olit. (w okolicy historii lit. ikrytyki lit.), jej obiektem badań jest lit. piękna, konkretne dzieło lit., fakt lit. Odznacza dwie dyscypliny: teorię dzieła lit. (poetykę) i teorię procesu tercyna.