Czy przydatne?

Co to jest Rewers

Co oznacza REWERS: odwrotna, tylna strona przedmiotu, na przykład medalu, monety, rysunku, obrazu, tkaniny, skrzydła ołtarzowego. Zobacz także awers

Czym jest rewers znaczenie w Słownik pisownia R .

Wyraz Rękopis, Manuskrypt:
Co znaczy ręcznie, wodróżnieniu od powielanych mechanicznie; wtakim rozumieniu każdy r. jest dziełem niepowtarzalnym oindywidualnych cechach. Najdawniejsze r. to inskrypcje na kamieniu, na tabliczkach rewers.
Wyraz Rossini Gioacchino Antonio:
Co znaczy operowy okresu romantyzmu, kontynuator klasycznej opery komicznej i opery buffa. Na jego twórczość wywarła wpływ franc. muzyka romantyczna, w pierwszej kolejności jej monumentalne środki wyrazu rewers.
Wyraz Rimbaud Jean Arthur:
Co znaczy znakomity przedstawiciel symbolizmu. Na jego twórczości zaważyło niełatwe dzieciństwo, w wyniku którego wrażliwy, cierpiący na głód uczucia chłopiec popadał wliczne kompleksy, przy tym jasno widział rewers.
Wyraz Rodzaj Gramatyczny Wyrazu:
Co znaczy obejmująca wjęzyku polskim wszystkie odmienne części mowy, za jej pomocą wskładni zdania wyodrębniamy: a) związek pomiędzy podmiotem zdania ajego orzeczeniem: ojciec spał - mama spała - dziecko spało rewers.
Wyraz Raszewski Zbigniew:
Co znaczy prof. Instytutu Sztuki PAN, redaktor Pamiętnika Teatralnego i Słownika biograficznego teatru polskiego, zajmował się historią i teorią teatru; autor Krótkiej historii teatru polskiego, prac Teatr rewers.