Czy przydatne?

Co to jest Autentyzm

Co oznacza AUTENTYZM: lit. prąd międzywojnia; w Rosji zbudził potrzebę służebności sztuki wobec życia; w Niemczech nazwany "nową rzeczywistością"; w Polsce na fali popularności a. powstała ekipa lit. Przedmieście (1933-37), między innymi H. Boguszewska, Z. Nałkowska, G. Morcinek, H. Górska. A. wynikał z poczucia dezintegracji, przeciwstawiał wyobraźni konkret, fikcji - rzetelną informację; w liryce znaczy prostotę, w epice zastosowanie dokumentalnej formy, w sztuce konieczność rejestrowania faktu. Koncepcje a. były od początku kwestionowane poprzez krytykę lit., która zarzucała im wtórność, wskazywała na analogiczne postulaty XIX-wiecznego realizmu i naturalizmu; największe wątpliwości dotyczyły prób ograniczenia wyobraźni artysty na rzecz jedynie dokumentowania rzeczywistości. Do haseł a. odwoływał się St. Ożóg

Czym jest autentyzm znaczenie w Słownik pisownia A .

Wyraz Antyfona:
Co znaczy gregoriańskiego; modlitwa (między innymi psalm) recytowana albo śpiewana na przemian poprzez chór i przewodnika albo poprzez dwa chóry; popularna od II w., do liturgii wprowadzona poprzez św autentyzm.
Wyraz Axer Erwin:
Co znaczy teatru, pedagog, asystent L. Schillera. W koncepcji reżyserskiej przeciwstawiał się Schillerowskiemu teatrowi ogromnemu , kierując swą uwagę na psychol.-realistyczny teatr kameralny. W nurcie jego autentyzm.
Wyraz Aleksandryn:
Co znaczy klasyczny, 12-zgłoskowiec jambiczny, z akcentem kluczowym po 6. sylabie poprzedzającej średniówkę. Jego strukturalną zasadą metryczną jest zgodność akcentu ze znaczeniem. Forma ta nadaje się do autentyzm.
Wyraz Anakreontyk:
Co znaczy głoszący pochwałę radości życia i niezależności od dóbr materialnych, charakteryzujący się żartobliwym dystansem wobec zdarzeń poważnych, konwencjonalną grą miłosną, powtarzalnością motywów autentyzm.
Wyraz Afiksacja:
Co znaczy tworzenie wyrazów pochodnych poprzez dodawanie afiksów (formantów) do wyrazów fundamentalnych. Zobacz rodzina wyrazów autentyzm.