Czy przydatne?

Co to jest Czesława Hanna Ożogowska

Co oznacza OŻOGOWSKA HANNA CZESŁAWA: powieściopisarka, autorka utworów dla dzieci imłodzieży, czytanek szkolnych iwypisów, tłumaczka, działaczka oświatowa. Redaktorka młodzieżowych czasopism "Płomyczek" i"Płomyk" (1952-69 - redaktor naczelny). Przewodnicząca Klubu Literatury dla Dzieci iMłodzieży ZLP (1972-80). Debiutowała powieścią Gospoda pod łopianem (1936), jest autorką utworów dla najmłodszych, między innymi Malowany wózek (1957), Entliczek pentliczek (1982), Piórko do pióreczka (1989). Powieści O. charakteryzuje poczucie humoru, wartka akcja, optymistyczna postawa wobec świata, lecz również przedstawia wnich problemy wychowawcze, propaguje dobre obyczaje ikulturę na co dzień. Wiele miejsca poświęca przyjaźni, lojalności ipoczuciu obowiązku. W najwyższym stopniu znane pozycje powieściowe to między innymi Złota kula (1957), Tajemnica zielonej pieczęci (1959), Dziewczyna ichłopak, a więc heca na 14 fajerek (1961), Ucho od śledzia (1964), Głowa na tranzystorach (1968), Za minutę pierwsza miłość (1972)

Czym jest Ożogowska Hanna Czesława znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Oboczność:
Co znaczy iwspółistnienie wjęz. elementu fonetycznego albo morfologicznego wodmianie wyrazu albo wwyrazach pokrewnych, na przykład biały - bielszy (a : e), doły - dół (o: ó), pleść - plotę (e : o), dębina ożogowska hanna czesława.
Wyraz Oksymoron, Antylogia:
Co znaczy oznaczeniu z pozoru sprzecznym zwłaściwościami przedmiotu, którego dotyczy, nadaje wypowiedzi sporą siłę ekspresji, na przykład wymowne milczenie, gorzka słodycz, pogodny smutek. Zabieg stylist ożogowska hanna czesława.
Wyraz Ostrowska Bronisława, Pseud. Edma Mierz:
Co znaczy nowel ioryginalnych utworów dla dzieci, tłumaczka. Debiutowała zbiorkiem literaturze Opale (1902), potem wyszły między innymi Poezje (1905), Chusty ofiarne (1910), Aniołom dźwięku (1913), ABC Polaka ożogowska hanna czesława.
Wyraz Onomatopeja:
Co znaczy tworzenie dzięki odpowiedniej instrumentacji głoskowej irytmizacji wypowiedzi zjawisk pozajęzycznych - odgłosów rzeczywistości. O. jest jednym ze sposobów uruchomienia funkcji poetyckiej języka ożogowska hanna czesława.
Wyraz Organicyzm:
Co znaczy którego rzeczywistość na każdym poziomie złożoności zachowuje się podobnie jak żywy organizm itworzy odrębne struktury organiczne. Doktryna głoszona już wstarożytnej Kosmologii Platona ifizyce ożogowska hanna czesława.