Czy przydatne?

Co to jest Ikonostas

Co oznacza IKONOSTAS: wcerkwi przegroda ztzw. carskimi wrotami, zikonami zawieszonymi wg ustalonego porządku ikonograficznego; i. oddziela nawę od części ołtarzowej

Czym jest ikonostas znaczenie w Słownik pisownia I .

Wyraz Igrzyska:
Co znaczy uroczystości ocharakterze sakralnym, na które składały się zawody sportowe, na przykład wyścigi rydwanów, albo artystyczne, na przykład w Atenach konkursy dramatyczne. WRzymie miały charakter ikonostas.
Wyraz Impresjonizm:
Co znaczy wmalarstwie ostatniej ćwierci XIX w. stworzony we Francji poprzez grupę twórców dążących do utrwalenia na płótnie przelotnego wrażenia chwili, wrażenia światła wzależności od pory dnia, otoczenia ikonostas.
Wyraz Imionnik:
Co znaczy sztambuchem, pamiętnikiem osobistym, albumem, księgą pamiątkową, gromadzi autografy bliskich iznakomitych osób prozą albo wierszem. Narodziny tej formy zapisu przypisuje się Niemcom ze środowiska ikonostas.
Wyraz Inwersja Czasowa:
Co znaczy wyrazów wzdaniu; eksponuje niezwykłą, kunsztowną mowę poetycką, podkreśla znaczeniową iemocjonalną wartość, bywa także efektem brzmieniowym iwersyfikacyjnym; typowy środek składniowy liryki barokowej ikonostas.
Wyraz Inskrypcja:
Co znaczy stare napisy wyryte na przykład wkamieniu, wmetalu na nagrobkach, stellach, tablicach, monumentach i tym podobne Najstarsze dotyczą rytów naskalnych zokresu paleolitu ineolitu - przedstawiają ikonostas.