Czy przydatne?

Co to jest Owidiusz, Publius Ovidius Naso

Co oznacza OWIDIUSZ, PUBLIUS OVIDIUS NASO: pisarz rzym., skazany poprzez cesarza Oktawiana Augusta na wygnanie do Tomi, mimo ponawianych próśb opozwolenie na powrót umarł poza ojczyzną. Był bystrym obserwatorem zdużym poczuciem humoru, ceniono jego dowcip iwytworność. Opublikował elegie miłosne Miłostki, fikcyjne listy legendarnych kochanków Heroidy, rodzaj podręcznika Okosmetyce inaukę flirtu Sztuka kochania. Zainteresowania tematyką mit. ujął wcyklu poetyckich mitów ocudownej przemianie bohaterów zatytułowanych Metamorfozy (Przemiany), wyjaśniał także pochodzenie świąt iuroczystości rzymskich w6 ks. Kalendarza. Na wygnaniu pisał do żony iznajomych listy, zgromadzone w4 ks. Listów zPontu i 5 ks. zbioru elegii Żale, wktórych wyrażał własne cierpienie itęsknotę

Czym jest Owidiusz, Publius Ovidius Naso znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Orwell George, Właśc. Eric Arthur Blair:
Co znaczy eseista, publicysta z angielskiego: Wlatach 20. pracował wbrytyjskiej policji kolonialnej wBirmie, działał worganizacji badającej przypadki naruszania swobód demokratycznych ipraw obywatelskich (od owidiusz, publius ovidius naso.
Wyraz Oświecenie:
Co znaczy kultury europ. od końca XVII w. (w Polsce od poł. XVIII w.) do pocz. XIX w. Idea wolności, liberalnej koncepcji jednostki ispołeczeństwa, odwołanie się do rozumu idoświadczenia jako narzędzi owidiusz, publius ovidius naso.
Wyraz Origami:
Co znaczy zaginania kartki papieru itworzenia zniej form przestrzennych. Poprzedniczką o. była sztuka noshi, polegająca na wykonywaniu kopert - zaginanych rogów kart, do których wkładano żółty pasek papieru owidiusz, publius ovidius naso.
Wyraz Obrazowanie:
Co znaczy obrazu lit. jako wyobrażenia świata przedstawionego, który powstaje wświadomości czytelnika. Zuwagi na przedmioty charakterystyczne dla artysty, kierunku albo epoki odznacza się: o. realistyczne owidiusz, publius ovidius naso.
Wyraz Okolicznik:
Co znaczy część zdania uzupełniająca zasadniczą treść czasownika ioznaczająca przeważnie miejsce, czas, sposób, cel, przyczynę i tym podobne tego, co znaczy czasownik. Wznaczeniu szerszym o. jest określeniem owidiusz, publius ovidius naso.