Czy przydatne?

Co to jest Jan Ostroróg

Co oznacza OSTRORÓG JAN: poeta reprezentujący kierunek myśli polit. opartej na tradycji współpracy zhusytami. Edukacji pobierał na uniwersytetach wErfurcie iBolonii, w1459 uzyskał doktorat zprawa. Wokresie 1472-74 sprawował urząd podskarbiego koronnego. Autor jednego znajważniejszych dzieł pol. myśli polit. średniowiecza, memoriału napisanego po łacinie Monumentum pro Rei Publicae ordinatione congestum (wyd. 1831). Memoriał ten zawierał między innymi postulaty wprowadzenia niezależności państwie od papiestwa izniesienia opłat na rzecz Rzymu, proponował zasady powszechnego opodatkowania iobowiązku obrony państwa, żądał wprowadzenia jęz. pol. do sądownictwa. Dzieło to traktowało opotrzebie gruntownych reform ustrojowych ispołecznych wPolsce

Czym jest Ostroróg Jan znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Opus Citatum, Op. Cit.:
Co znaczy w przypisach będących objaśnieniem, naukowym komentarzem podanym poprzez autora albo wydawcę dzieła lit. Zapis użytkowany wwypadku, gdy wskazane przedtem źródło cytowanej wypowiedzi zostało ostroróg jan.
Wyraz Oktostych:
Co znaczy przeważnie oukładzie rymów aa bb cc dd, które czasem obejmują dwa dystychy abba albo przeplatają abab. O. użytkowany był wpoezji polskiej XVII w., między innymi P. Kochanowskiego, taki tytuł nadał ostroróg jan.
Wyraz Oświecenie:
Co znaczy kultury europ. od końca XVII w. (w Polsce od poł. XVIII w.) do pocz. XIX w. Idea wolności, liberalnej koncepcji jednostki ispołeczeństwa, odwołanie się do rozumu idoświadczenia jako narzędzi ostroróg jan.
Wyraz Orzeszkowa Eliza:
Co znaczy idziałaczka społ. Twórczość O. można podzielić na trzy okresy, wpierwszym (1866-76) pisarkę charakteryzuje światopogląd pozytywistyczny, atwórczość wykazuje tendencje krytyczne wstosunku do życia ostroróg jan.
Wyraz Opowiadanie:
Co znaczy podawczych wutworze lit., podstawa wypowiedzi narracyjnej, ocharakterze dynamicznym, prezentująca narastanie wczasie ciągu zdarzeń ułożonych wzwiązki przyczynowo-skutkowe. Relację wydarzeń wczasie ostroróg jan.