Czy przydatne?

Co to jest Jan Ostroróg

Co oznacza OSTRORÓG JAN: poeta reprezentujący kierunek myśli polit. opartej na tradycji współpracy zhusytami. Edukacji pobierał na uniwersytetach wErfurcie iBolonii, w1459 uzyskał doktorat zprawa. Wokresie 1472-74 sprawował urząd podskarbiego koronnego. Autor jednego znajważniejszych dzieł pol. myśli polit. średniowiecza, memoriału napisanego po łacinie Monumentum pro Rei Publicae ordinatione congestum (wyd. 1831). Memoriał ten zawierał między innymi postulaty wprowadzenia niezależności państwie od papiestwa izniesienia opłat na rzecz Rzymu, proponował zasady powszechnego opodatkowania iobowiązku obrony państwa, żądał wprowadzenia jęz. pol. do sądownictwa. Dzieło to traktowało opotrzebie gruntownych reform ustrojowych ispołecznych wPolsce

Czym jest Ostroróg Jan znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Olimp:
Co znaczy wGrecji pn., najwyższy jego szczyt był wg wierzeń siedzibą bogów. Olimpia - równina igaj wElidzie poświęcony Zeusowi, gdzie znajdowała się także świątynia Zeusa Olimpijskiego zjego posągiem dłuta ostroróg jan.
Wyraz Ożóg Jan Bolesław:
Co znaczy pisarz związany zpismem Okolica Pisarzy , wraz zS. Czernikiem był propagatorem autentyzmu. Od 1950 wKrakowie, współzałożyciel iczłonek ekipy lit. Barbarus (1967-72). Debiutował zbiorem wierszy Wyjazd ostroróg jan.
Wyraz Osterwa Juliusz, Właśc. Julian Maluszek:
Co znaczy wychowawca aktorów, reformator teatru. Był już znanym aktorem intuicjonistą, ulubionym amantem i aktorem komediowym ze dużym doświadczeniem aktorskim i po próbach reżyserii (Wesele, 1915), kiedy w ostroróg jan.
Wyraz Onomatopeja:
Co znaczy tworzenie dzięki odpowiedniej instrumentacji głoskowej irytmizacji wypowiedzi zjawisk pozajęzycznych - odgłosów rzeczywistości. O. jest jednym ze sposobów uruchomienia funkcji poetyckiej języka ostroróg jan.
Wyraz Ochorowicz Julian:
Co znaczy dziennikarz, wynalazca, jeden zgłównych teoretyków pozytywizmu pol., którego program zawarł wpracy Wstęp ipogląd ogólny na filozofię pozytywną (1872). Wykładowca filoz. przyrody ipsychologii we ostroróg jan.