Czy przydatne?

Co to jest Odmianie W Osobliwości

Co oznacza OSOBLIWOŚCI W ODMIANIE: istnieje pewna ekipa rzeczowników i czasowników, które nie mieszczą się w żadnej deklinacji, mówimy wówczas o nich, iż mają osobliwości w swej odmianie. O. rzeczowników: 1) rz. r. m.-os. o temacie zakończonym na -anin typu dominikanin, krakowianin, mieszczanin mają w formach lp. temat pełny, a w formach lmn. skrócony o -in-, na przykład dominikanin-a, krakowianin-a, mieszczanin-a, dominikan-ów, krakowian, mieszczan; 2) rz. r. m.-os. z końcówką M lp. -a albo -o typu kolega, pisarz, starosta, wojewoda. Fredro, Matejko w lp. odmieniają się wg deklinacji żeńskiej, a w lmn. wg deklinacji męskoosobowej; 3) rz. r. n. zapożyczone o tematach skończonych na -um typu archiwum, liceum, muzeum w formach lp. są nieodmienne, w lmn. zaś mają skrócony temat o -um i końcówkę lmn. deklinacji nijakiej (niezależnie od D lmn., gdzie przybierają końcówkę -ów, na przykład archiwa - archiwów, licea - liceów); 4) rz. o odmianie przymiotnikowej: nazwiska zakończone w M lp. na -ski, -cki, na przykład Leszczyński, Czarniecki; nazwiska pospolite typu Biały, Biała, Suchy, Sucha; odmężowskie nazwiska i nazwy tytułów i nazwy zawodów kobiet na -owa typu Orzeszkowa, doktorowa, krawcowa; nazwy urzędów i zawodów z końcówką M lp. -i (:-y) typu leśniczy, mierniczy; nazwy opłat (tylko w lp.) typu czesne, wpisowe; nazwiska i imiona obcego pochodzenia z końcówką M lp. -i, -y, -e typu Verdi, Batory, Linde; rzeczowniki: sędzia, hrabia, które w lp. mają odmianę mieszaną, przymiotnikowo-rzeczownikową, na przykład M hrabia, D hrabiego // hrabi, C hrabiemu // hrabi, B hrabiego // hrabię, N hrabią, Msc hrabi // hrabim, W hrabio, w lmn. odmieniają się wg deklinacji m.-os. O. czasowników: być, iść, wiedzieć, znaleźć, jechać, siąść, bać się, stać, ciąć, giąć, na przykład czasownik być ma różne tematy w poszczególnych czasach: czas ter. jest, przeszły był, przyszły będzie

Czym jest osobliwości w odmianie znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Ostrowska Bronisława, Pseud. Edma Mierz:
Co znaczy nowel ioryginalnych utworów dla dzieci, tłumaczka. Debiutowała zbiorkiem literaturze Opale (1902), potem wyszły między innymi Poezje (1905), Chusty ofiarne (1910), Aniołom dźwięku (1913), ABC Polaka osobliwości w odmianie.
Wyraz Offenbach Jacques:
Co znaczy idyrygent, jeden ztwórców operetki franc. Skomponował około 90 lekkich imelodyjnych utworów operetkowych, zktórych w najwyższym stopniu popularne stały się Orfeusz wpiekle, Piękna Helena, Życie osobliwości w odmianie.
Wyraz Oświecenie:
Co znaczy kultury europ. od końca XVII w. (w Polsce od poł. XVIII w.) do pocz. XIX w. Idea wolności, liberalnej koncepcji jednostki ispołeczeństwa, odwołanie się do rozumu idoświadczenia jako narzędzi osobliwości w odmianie.
Wyraz Opera:
Co znaczy ocharakterze dramatycznym (dramat muzyczny) zbudowany zjednego albo kilku aktów, wktórym fabuła jest przedstawiana wformie śpiewanej, recytowanej albo tańczonej. Rozróżnia się o. poważną (seria) i o osobliwości w odmianie.
Wyraz Osjanizm:
Co znaczy styl tworzenia pejzażu i nastroju (zwanego osjanistycznym), którego źródłem były Pieśni Osjana J. Macphersona (1760-63) - z angielskiego: falsyfikat udający zabytek staroceltycki. Wyrazista poetyka osobliwości w odmianie.