Czy przydatne?

Co to jest Patriotyczne Pieśni

Co oznacza PIEŚNI PATRIOTYCZNE: pieśni oojczyźnie, modlitwy poetyckie wintencji iza ojczyznę rozumianą jako państwo ojczysty, ziemia rodzinna, kultura, język, religia, wspólnota "małych ojczyzn". P.p. występują wróżnych obiegach: oficjalno-uroczystym (ojczyzna - naród - kraj), szkolnym (umiłowany, piękny państwo, ziemia ojców, przestrzeń historyczno-kulturowa, dobro Polski iPolaków), rodzinnym (wiara ojców, droga ku niebu, ku "ojczyźnie niebieskiej"). Poetyckie p.p. pisali najwięksi nasi poeci, między innymi A. Mickiewicz (inwokacja Pana Tadeusza - "Litwo, Ojczyzno moja"), J. Słowacki (Hymn - "Bogurodzica! Dziewico! To ojców naszych śpiew"), C. Norwid (Moja piosnka II), W. Pol (Pieśń oziemi naszej), M. Konopnicka (Rota); w okolicy nich powstawały spontanicznie p.p. wszeregach powstańczych, żołnierskich, wlegionach, na polach bitew, na barykadach, wwięzieniach, łagrach, obozach dla internowanych, również wdomach rodzinnych (w trakcie zaborów) ina emigracji. Teksty p.p. funkcjonowały wtradycji ustnej ipisanej (w dziennikach, pamiętnikach, drukach ulotnych, modlitewnikach, zbiorkach poetyckich iw prasie). Do skarbnicy najpiękniejszych p.p. należą między innymi Bogurodzica, Modlitwa za Ojczyznę P. Skargi, pieśni konfederatów barskich (1768-72) zrefrenem "Na ordynansach wpotrzebie ojczyzny / stajem rycersko", Pieśń onarodzeniu Pańskim F. Karpińskiego, Hymn na rocznicę 3 maja, Boże, coś Polskę A. Felińskiego, Chorał K. Ujejskiego, Modlitwa pielgrzyma (z stworzenia 1830), Pieśń ułożona na uroczystość wHorodle (1861). Zbiorowe modlitwy za ojczyznę organizowali kapelani barscy iinsurekcji kościuszkowskiej (Piosneczka Kościuszki I. Krasickiego), powstań narodowych (1830, 1863, 1918, 1920, 1944), na przykład Litania narodu polskiego iwojsk formowanych na obczyźnie, pośród emigrantów izesłańców, za czasów stworzenia "Solidarności" (1981-82), na przykład Modlitwa internowanych. Współcześnie na przykład Polskie kwiaty czy modlitwa Ojca Świętego Gdy myślę Ojczyzna

Czym jest pieśni patriotyczne znaczenie w Słownik pisownia P .

Wyraz Prymitywna Sztuka:
Co znaczy użytkowane umownie do dzieł twórców nieprofesjonalnych, odnosi się do 1) sztuki ludów egzotycznych albo pierwotnych (na przykład totemy, maski obrzędowe, malarstwo, rzeźba); 2) sztuki ludowej, na pieśni patriotyczne.
Wyraz Pigoń Stanisław:
Co znaczy prof. uniwersytetów Stefana Batorego wWilnie (1921-30) iUJ wKrakowie (1931-60); autor między innymi szkicu opobycie wobozie koncentracyjnym Wspominki zobozu Sachsenhausen 1939-40 (1966 pieśni patriotyczne.
Wyraz Perrault Charles:
Co znaczy baśni; rozwinął tezę owyższości lit. franc. nad lit. antyczną, propagował konieczność pisania wjęz. narodowym. Słynny wlit. światowej w pierwszej kolejności jako autor zbioru baśni ipowiastek dla pieśni patriotyczne.
Wyraz Plejada:
Co znaczy Francji ekipa znakomitych pisarzy, artystów literaturze narodowej, do której należeli: P. Ronsard, J.du Bellay, E. Jodelle, R. Belleau iJ.Dorat, wielbiciele lit. antycznej. Stanęli wobronie języka pieśni patriotyczne.
Wyraz Pop-Art:
Co znaczy ukształtowany najpierw lat 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych, który wyraźnie zamanifestował odrębność sztuki po drugiej stronie oceanu, a już w połowie lat 60. zaistniał w Europie. Za inspiratorów p pieśni patriotyczne.