Czy przydatne?

Co to jest Ortografia

Co oznacza ORTOGRAFIA: określa wsposób normatywny zasady iprzepisy poprawnej pisowni poszczególnych wyrazów, wyrażeń, zwrotów. Obowiązujące aktualnie zasady pol. ortografii oparte są na ustaleniach Komitetu Językoznawstwa PAN, realizuje je szkoła zgodnie zustaleniami Ministerstwa Nauki Narodowej. Obowiązują następujące słowniki: Leksykon ortograficzny iprawidła pisowni polskiej S. Jodłowskiego, W. Taszyckiego; Ortografia polska przyg. poprzez Z. Klemensiewicza iW. Poetka; Leksykon ortograficzny j. polskiego PWN pod. red. E. Polańskiego. O. whistorii kształtowała się już od średniowiecza (do XIII w.), we inicjalnym etapie zaistniała konieczność przystosowania alfabetu z łaciny do pol. grafii wtekstach kancelarii książęcych, anonimowych pisarzy ikopistów pracujących wskryptoriach klasztornych, na przykład konieczność odróżniania wpiśmie spółgłosek twardych imiękkich, samogłosek długich ikrótkich, stąd ta sama litera odpowiadała kilku różnym głoskom; samogłoski nosowe oznaczano połączeniem literowym en, em, an, am, stosowano także połączenia dwuliterowe itrzyliterowe, na przykład sch, zc, rz. Ten faza rozwoju o. zwanej złożoną wpraktyce spopularyzował w. XIV; pojawiły się między innymi dwuliterowe połączenia cz, dz, rz, podwojone aa, oo, ee na oznaczenie samogłosek długich; wXV w. zaczęto oznaczać miękkość spółgłosek dodając literę y albo i(pyasek, piasek). Pisownia o. stabilizowała się także pod wpływem Czech. Wydarzeniem podstawowym dla historii o. pol. był fakt opracowania iwydania (1440) pierwszego traktatu ortograficznego J.Parkoszowica - autor zmierzał wyraźnie do odróżnienia spółgłosek twardych imiękkich, samogłosek krótkich idługich, proponował kreślić znaki kanciaste iokrągłe dla odpowiednich spółgłosek. WXVI w. dzięki postępowi oficyn drukarskich wzrósł prestiż języka ojczystego ikrąg czytelników. Na szeroką skalę drukarze próbowali stabilizować mechanizm pisowni pol., na przykład znaki diakrytyczne
pojawiły się wtekstach Ł. Górnickiego iJ.Kochanowskiego, wprowadzono ład wstosowaniu konsekwentnie pisowni ogromnych imałych liter i przedrostków, dwuznaków, litery ze znakami diakrytycznymi ś, ź, ć, dź, ł, ż, litery ą, ę dla samogłosek nosowych, symbol iprzy oznaczaniu miękkości spółgłoski, upowszechniło się kreskowane ó, na przykład wdrukarni Łazarzowej

Czym jest ortografia znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Op-Art:
Co znaczy tendencja wmalarstwie końca l. 50., spopularyzowana na pocz. l. 60. (1965). Dzieła o.-a. ukazywały różnego rodzaju zjawiska optyczne, na przykład głębi, wypukłości, ruchu, wibracji, pulsacji form ortografia.
Wyraz Orientalizm:
Co znaczy węższym zdarzenie jęz.: słowo, zwrot albo konstrukcja składniowa zapożyczone gł. zjęz. tureckiego, obecne wjęz. pol. już wXV w. (na przykład bachmat, orda), wXVII w. zapożyczenia zjęz. Tatarów ortografia.
Wyraz Orwell George, Właśc. Eric Arthur Blair:
Co znaczy eseista, publicysta z angielskiego: Wlatach 20. pracował wbrytyjskiej policji kolonialnej wBirmie, działał worganizacji badającej przypadki naruszania swobód demokratycznych ipraw obywatelskich (od ortografia.
Wyraz Opaliński Krzysztof:
Co znaczy bibliofil. Działacz polit., wojewoda poznański, poseł Polski do Paryża po Ludwikę Marię Gonzagę, którą zaślubił wimieniu Władysława IV (1645), od 1647 wopozycji antykrólewskiej. W1655 pod Ujściem ortografia.
Wyraz Organicyzm:
Co znaczy którego rzeczywistość na każdym poziomie złożoności zachowuje się podobnie jak żywy organizm itworzy odrębne struktury organiczne. Doktryna głoszona już wstarożytnej Kosmologii Platona ifizyce ortografia.