Czy przydatne?

Co to jest Origami

Co oznacza ORIGAMI: stara jap. sztuka zaginania kartki papieru itworzenia zniej form przestrzennych. Poprzedniczką o. była sztuka noshi, polegająca na wykonywaniu kopert - zaginanych rogów kart, do których wkładano żółty pasek papieru - talizman na drogę. Zaginanie kartek było powiązane ze zwyczajami wtradycji szintoistycznej, na przykład obrzędami małżeństwa. Start tej sztuki datuje się na XV-XVI w.; wEuropie pierwsze zapiski oo. pochodzą zXVII-wiecznej księgi G. Harsdrfera

Czym jest origami znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Odmiana Gatunkowa:
Co znaczy kształtowany wprocesie rozwoju gatunków lit., różnicowania ich funkcji, tematyki icech strukturalnych. Wydzielanie o.g. może mieć jako podstawę różne kryteria: tematyczne, na przykład powieść origami.
Wyraz Offenbach Jacques:
Co znaczy idyrygent, jeden ztwórców operetki franc. Skomponował około 90 lekkich imelodyjnych utworów operetkowych, zktórych w najwyższym stopniu popularne stały się Orfeusz wpiekle, Piękna Helena, Życie origami.
Wyraz Odojewski Włodzimierz:
Co znaczy w1954 r., przebywając jeszcze wkraju, Opowieściami leskimi. Współpracował zparyską Kulturą . W1973 r. opublikował wInstytucie Literackim wParyżu najgłośniejszą swą powieść Zasypie wszystko, zawieje origami.
Wyraz Ożóg Jan Bolesław:
Co znaczy pisarz związany zpismem Okolica Pisarzy , wraz zS. Czernikiem był propagatorem autentyzmu. Od 1950 wKrakowie, współzałożyciel iczłonek ekipy lit. Barbarus (1967-72). Debiutował zbiorem wierszy Wyjazd origami.
Wyraz Obertyńska Beata, Pseud. Marta Rudzka:
Co znaczy do rodziny, która na trwałe zapisała się wdziejach kultury pol.: wnuczka W. Młodnickiej zd. Monn, narzeczonej przedwcześnie zmarłego malarza stworzenia styczniowego A. Grottgera i córka poetki Młodej origami.