Czy przydatne?

Co to jest opus citatum, op. cit.

Co oznacza OPUS CITATUM, OP. CIT.: skrót obowiązujący w przypisach będących objaśnieniem, naukowym komentarzem podanym poprzez autora albo wydawcę dzieła lit. Zapis użytkowany wwypadku, gdy wskazane przedtem źródło cytowanej wypowiedzi zostało przedzielone tekstem innego cytatu, azaistniała konieczność przywołania tego pierwszego. Obowiązuje wówczas ponowne podanie nazwiska autora, skrótu op. cit. iliczby strony

Czym jest opus citatum, op. cit znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Orwell George, Właśc. Eric Arthur Blair:
Co znaczy eseista, publicysta z angielskiego: Wlatach 20. pracował wbrytyjskiej policji kolonialnej wBirmie, działał worganizacji badającej przypadki naruszania swobód demokratycznych ipraw obywatelskich (od opus citatum, op. cit..
Wyraz Off Teatr:
Co znaczy małe teatry na Broadwayu, mające na celu prezentowanie ipromowanie sztuki młodych dramaturgów ipoczątkujących twórców. Wybrane znich, jak na przykład Caf la Mama (off-off), przekształciły się wznane opus citatum, op. cit..
Wyraz Odmiana Gatunkowa:
Co znaczy kształtowany wprocesie rozwoju gatunków lit., różnicowania ich funkcji, tematyki icech strukturalnych. Wydzielanie o.g. może mieć jako podstawę różne kryteria: tematyczne, na przykład powieść opus citatum, op. cit..
Wyraz Oboczność:
Co znaczy iwspółistnienie wjęz. elementu fonetycznego albo morfologicznego wodmianie wyrazu albo wwyrazach pokrewnych, na przykład biały - bielszy (a : e), doły - dół (o: ó), pleść - plotę (e : o), dębina opus citatum, op. cit..
Wyraz Opera:
Co znaczy ocharakterze dramatycznym (dramat muzyczny) zbudowany zjednego albo kilku aktów, wktórym fabuła jest przedstawiana wformie śpiewanej, recytowanej albo tańczonej. Rozróżnia się o. poważną (seria) i o opus citatum, op. cit..