Czy przydatne?

Co to jest Opowiadanie

Co oznacza OPOWIADANIE: jedna z form podawczych wutworze lit., podstawa wypowiedzi narracyjnej, ocharakterze dynamicznym, prezentująca narastanie wczasie ciągu zdarzeń ułożonych wzwiązki przyczynowo-skutkowe. Relację wydarzeń wczasie przeszłym ustala się mianem o. właściwego; powiadomienie ozdarzeniach typowych, powtarzalnych wświecie przedstawionym wraz zprzekazaniem uogólnionej wiedzy narratora onich nazywa się o. informacyjnym; z kolei przytoczenie wydarzeń wczasie teraźniejszym, użytkowanym dla uplastycznienia narracji jest odmianą o. unaoczniającą. Terminem o. ustala się także gatunek epicki, niewielkiej objętości utwór prozaiczny, zwykle ojednowątkowej fabule, zdużą swobodą kompozycyjną: epizodycznością fabuły, obecnością dygresji, opisu, refleksji. Ponadto eksponowane bywają okoliczności narracji iosoba narratora. Autonomię gatunkową zdobyło o.dopiero wXIX w. (między innymi A. Czechow, F.Dostojewski, G. Flaubert), z kolei wprozie XX w. zastąpiło niemal kompletnie zachowującą rygory konstrukcyjne nowelę. Znaczne wtwórczości między innymi E.Hemingwaya, T. Manna, J. Iwaszkiewicza, T. Borowskiego, M. Dąbrowskiej iwielu innych

Czym jest opowiadanie znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Odmiana Wyrazów:
Co znaczy opisowej, obejmujący odmianę części mowy: rzeczowników, zaimków, czasowników, przymiotników, liczebników. O.rzeczowników (deklinacja) poprzez przypadki (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik opowiadanie.
Wyraz Orzeczenie:
Co znaczy podrzędna tylko wstosunku do podmiotu, zktórym łączy się zreguły wzwiązku zgody, znaczy czynność, stan, cecha tego, na co wskazuje podmiot; wzdaniu wfunkcji orzeczenia występuje przeważnie czasownik opowiadanie.
Wyraz Origami:
Co znaczy zaginania kartki papieru itworzenia zniej form przestrzennych. Poprzedniczką o. była sztuka noshi, polegająca na wykonywaniu kopert - zaginanych rogów kart, do których wkładano żółty pasek papieru opowiadanie.
Wyraz Ortografia:
Co znaczy normatywny zasady iprzepisy poprawnej pisowni poszczególnych wyrazów, wyrażeń, zwrotów. Obowiązujące aktualnie zasady pol. ortografii oparte są na ustaleniach Komitetu Językoznawstwa PAN, realizuje opowiadanie.
Wyraz Odyseusz, Łac. Ulisses:
Co znaczy zgłównych bohaterów gr. w wojnie trojańskiej, słynął zroztropności isprytu. Wnagrodę za męstwo izasługi Grecy przyznali mu zbroję po Achillesie. Wczasie powrotnej żeglugi spod Troi otrzymał się do opowiadanie.