Czy przydatne?

Co to jest Onomatopeja

Co oznacza ONOMATOPEJA: naśladowanie albo tworzenie dzięki odpowiedniej instrumentacji głoskowej irytmizacji wypowiedzi zjawisk pozajęzycznych - odgłosów rzeczywistości. O. jest jednym ze sposobów uruchomienia funkcji poetyckiej języka, buduje nastrój zadumy, na przykład Deszcz jesienny L. Staffa: Oszyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny | Ipluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, albo grozy, na przykład Alarm A. Słonimskiego: gdzieś zgóry | Brzęczy, brzęczy, szumi idrży | Ipękł | Głucho wgłąb

Czym jest onomatopeja znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Odmiana Wyrazów:
Co znaczy opisowej, obejmujący odmianę części mowy: rzeczowników, zaimków, czasowników, przymiotników, liczebników. O.rzeczowników (deklinacja) poprzez przypadki (mianownik, dopełniacz, celownik, biernik onomatopeja.
Wyraz Opaliński Krzysztof:
Co znaczy bibliofil. Działacz polit., wojewoda poznański, poseł Polski do Paryża po Ludwikę Marię Gonzagę, którą zaślubił wimieniu Władysława IV (1645), od 1647 wopozycji antykrólewskiej. W1655 pod Ujściem onomatopeja.
Wyraz Onomastyka:
Co znaczy językoznawstwa zajmujący się badaniem pochodzenia nazw geograficznych iosobowych; nazewnictwo. Popularyzacją o. zajmuje się czasopismo Onomastica ; 2) część językoznawstwa zajmująca się badaniem onomatopeja.
Wyraz Orkan Władysław, Właśc. Franciszek Smreczyński,:
Co znaczy pisarz, dziennikarz. Debiutował poematem Nad grobem Matki (1896). Wtwórczości eksponował własne chłopskie doświadczenia życiowe, przedstawiał konflikty wiejskie i nędzę izacofanie ówczesnej wsi onomatopeja.
Wyraz Odyseusz, Łac. Ulisses:
Co znaczy zgłównych bohaterów gr. w wojnie trojańskiej, słynął zroztropności isprytu. Wnagrodę za męstwo izasługi Grecy przyznali mu zbroję po Achillesie. Wczasie powrotnej żeglugi spod Troi otrzymał się do onomatopeja.