Czy przydatne?

Co to jest Oboczność

Co oznacza OBOCZNOŚĆ: alternacja, zamiana iwspółistnienie wjęz. elementu fonetycznego albo morfologicznego wodmianie wyrazu albo wwyrazach pokrewnych, na przykład biały - bielszy (a : e), doły - dół
(o: ó), pleść - plotę (e : o), dębina - dąb (ę : ą). O. fonetyczne głosek uwarunkowane są sąsiedztwem fonologicznym, na przykład buda - bud (b : t, sukces neutralizacji dźwięczności wwygłosie), pstrąga - pstrągowi w okolicy pstrągiem - pstrągi (zamiana spółgłosek twardych k, g na miękkie k, g przed i); o. morfologiczne, jest to fleksyjne isłowotwórcze, przeważnie występują pośród samogłosek e : o, e : a, o: ó, ę : ą, wywołanych przegłosem pol., na przykład wieniec : wianek, nieść : niosę, wozić : wóz, dęby : dąb; spółgłoskowe, jest to zamiany twardej zmiękką, na przykład woda : wodzie (d : dź), śmiech : śmieszny (ch : sz); wobrębie morfemów są zamiany sufiksów -in, -eń, -on- zŘ (brakiem sufiksu) wodmianie rzeczowników: mieszczan-in-a w okolicy mieszczan-om, imi-on-a w okolicy imi-ę

Czym jest oboczność znaczenie w Słownik pisownia O .

Wyraz Opowiadanie:
Co znaczy podawczych wutworze lit., podstawa wypowiedzi narracyjnej, ocharakterze dynamicznym, prezentująca narastanie wczasie ciągu zdarzeń ułożonych wzwiązki przyczynowo-skutkowe. Relację wydarzeń wczasie oboczność.
Wyraz Obertyńska Beata, Pseud. Marta Rudzka:
Co znaczy do rodziny, która na trwałe zapisała się wdziejach kultury pol.: wnuczka W. Młodnickiej zd. Monn, narzeczonej przedwcześnie zmarłego malarza stworzenia styczniowego A. Grottgera i córka poetki Młodej oboczność.
Wyraz Oświecenie:
Co znaczy kultury europ. od końca XVII w. (w Polsce od poł. XVIII w.) do pocz. XIX w. Idea wolności, liberalnej koncepcji jednostki ispołeczeństwa, odwołanie się do rozumu idoświadczenia jako narzędzi oboczność.
Wyraz Orzeczenie:
Co znaczy podrzędna tylko wstosunku do podmiotu, zktórym łączy się zreguły wzwiązku zgody, znaczy czynność, stan, cecha tego, na co wskazuje podmiot; wzdaniu wfunkcji orzeczenia występuje przeważnie czasownik oboczność.
Wyraz Orwell George, Właśc. Eric Arthur Blair:
Co znaczy eseista, publicysta z angielskiego: Wlatach 20. pracował wbrytyjskiej policji kolonialnej wBirmie, działał worganizacji badającej przypadki naruszania swobód demokratycznych ipraw obywatelskich (od oboczność.